Umgänge mellan syskon

2016-02-10 i Barnrätt
FRÅGA
hej jag är en kille på 21 år min mamma och min lillasysters pappa har haft en vårdnadstvist och mamma förlorade vårdnaden men hon har rätt till umgänge med min lillasyster och då är min fråga om jag som storebror kan ansöka om umgängesrätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I egenskap av vårdnadshavare så har din lillasysters pappa en skyldighet att se till så att din lillasysters behov av umgänge med människor som står henne särskilt nära förutom hennes föräldrar tillgodoses så långt som möjligt. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:15 tredje stycket. Med andra ord så har din lillasysters pappa redan ett ansvar för att möjliggöra umgänge, så långt det går, mellan henne och dig i er egenskap av närstående syskon.

Om din lillasysters pappa mot förmodan inte tar sitt ansvar så kan du vända dig till socialtjänsten och underrätta dem angående detta. Socialtjänsten kan i sin tur kontakta pappan för att försöka få honom att beakta sin dotters behov av kontakt med dig. Om en överenskommelse inte kan uppnås så kan socialnämnden väcka talan i domstol för att se till så att rätten fattar beslut om umgänge mellan dig och din lillasyster (Föräldrabalk 6:15 a andra stycket). Om det sedan tidigare har funnits en god och nära kontakt mellan er så ökar chansen att rätten i en sådan situation anser att ett umgängesavbrott kan gå ut över din lillasyster, varav ett beslutat umgänge blir mer befogat utifrån den allmänna och avgörande principen om barnets bästa (jämför Föräldrabalk 6:2 a första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1569)
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge
2020-11-21 Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?
2020-11-16 Vad kan den ena föräldern göra om den andra föräldern motsätter sig en utredning?
2020-11-15 Hur går det till om en förälder vill ha delad vårdnad från automatisk ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (86392)