Umgänge mellan förälder och barn

2020-11-27 i Barnrätt
FRÅGA
Har jag rätt att umgås med mitt barn 15 år på den andre förälderns vecka. Mitt ex tycker inte det. Typ ta en fika
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar, detta kallas för rätten till umgänge. Som jag förstår utifrån frågan verkar ni ha gemensam vårdnad över barnet då hen bor hos er varannan vecka. Detta innebär att ni föräldrar tillsammans har ett delat juridiskt ansvar gällande frågor som rör barnet. I detta fall kallas det att barnet har växelvis boende som innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrabalken innehåller inga konkreta bestämmelser för hur föräldrar ska planera och genomföra barnets vårdnad, boende och umgänge. Lagen överlåter med andra ord till föräldrar att i samråd bestämma i dessa frågor. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är formulerad i konventionens artikel 3 där det heter att "barnets bästa skall komma i främsta rummet" vid alla åtgärder som rör barn, se även 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Eftersom ni föräldrar verkar ha gemensam vårdnad så får ni själva verka för att detta uppfylls. Om barnet verkar ha en vilja över att du och hen ska träffas på en fika och ni föräldrar kommer överens om detta ska det inte vara något problem att detta ska ske.

Är det så att den andra föräldern har ensam vårdnad över barnet innebär det att endast denna är vårdnadshavare för barnet. Detta innebär att det är denna förälder som bestämmer i b.la. juridiska frågor. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som bestämmer om barnets boende och skolgång osv. Den förälder som har ensam vårdnad har en skyldighet att se till barnets bästa och i detta ingår bl a att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad kan inte "stänga ute" den andra föräldern från umgänge med barnet. Det är enbart i sällsynta undantagsfall, t ex om barnet riskerar att skadas, som en förälder kan fråntas rätten till umgänge. Ett sådant beslut måste meddelas av domstol.

Sammanfattning:

Om ni har en gemensam vårdnad över barnet och kommer överens om att du och barnet ska träffas utöver din vecka, ska detta gå bra. Har ni inte gemensam vårdnad har du fortfarande en rätt att umgås med barnet. Det är endast i sällsynta undantagsfall denna rätten inte finns.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91357)