FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/11/2020

Umgänge mellan förälder och barn

Har jag rätt att umgås med mitt barn 15 år på den andre förälderns vecka.

Mitt ex tycker inte det. Typ ta en fika

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar, detta kallas för rätten till umgänge. Som jag förstår utifrån frågan verkar ni ha gemensam vårdnad över barnet då hen bor hos er varannan vecka. Detta innebär att ni föräldrar tillsammans har ett delat juridiskt ansvar gällande frågor som rör barnet. I detta fall kallas det att barnet har växelvis boende som innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrabalken innehåller inga konkreta bestämmelser för hur föräldrar ska planera och genomföra barnets vårdnad, boende och umgänge. Lagen överlåter med andra ord till föräldrar att i samråd bestämma i dessa frågor. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är formulerad i konventionens artikel 3 där det heter att "barnets bästa skall komma i främsta rummet" vid alla åtgärder som rör barn, se även 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Eftersom ni föräldrar verkar ha gemensam vårdnad så får ni själva verka för att detta uppfylls. Om barnet verkar ha en vilja över att du och hen ska träffas på en fika och ni föräldrar kommer överens om detta ska det inte vara något problem att detta ska ske.

Är det så att den andra föräldern har ensam vårdnad över barnet innebär det att endast denna är vårdnadshavare för barnet. Detta innebär att det är denna förälder som bestämmer i b.la. juridiska frågor. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som bestämmer om barnets boende och skolgång osv. Den förälder som har ensam vårdnad har en skyldighet att se till barnets bästa och i detta ingår bl a att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad kan inte "stänga ute" den andra föräldern från umgänge med barnet. Det är enbart i sällsynta undantagsfall, t ex om barnet riskerar att skadas, som en förälder kan fråntas rätten till umgänge. Ett sådant beslut måste meddelas av domstol.

Sammanfattning:

Om ni har en gemensam vårdnad över barnet och kommer överens om att du och barnet ska träffas utöver din vecka, ska detta gå bra. Har ni inte gemensam vårdnad har du fortfarande en rätt att umgås med barnet. Det är endast i sällsynta undantagsfall denna rätten inte finns.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”