Umgänge med förälder som ett barn inte vill träffa

2017-10-25 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har två döttrar, ena har ja gemensam vårdnad om och andra ensam vårdnad. Barnens pappa bråkar nu om umgänget, han kräver varannan helg, och barnen själva vill varken träffa han eller prata med han. Min stora tjej på 5 år har haft panikattacker förr när hon skulle till sin pappa, hur skall jag tänka kring detta? Jag vill bara mina töser väl och att dom inte skall må dåligt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Först och främst är det viktigt att påpeka att det är barnets bästa som ska vara avgörande för beslut vad gäller bl.a. umgänge.

Barnen ska ha rätt till umgänge med den förälder som dem inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § stycke 1 och 2 FB). Det är ni som föräldrar som har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses.

Umgänget är dock i första hand till för barnet och inte tvärtom. Det är barnets intressen och behov som är avgörande. Det finns dock inte någon plikt för barnet att umgås med en förälder. Ju äldre barnet är desto större vikt ska det läggas vid deras vilja och önskemål. Därmed får man, beaktande av barnets ålder, ibland respektera ett barns vilja att inte vilja träffa en förälder.

Barnen har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett om det rör sig om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad. Umgänget kan ske på olika sett och bör anpassas efter vad som är bäst för barnet.

När barnen inte vill träffa en förälder finns det två sidor att se detta problem ifrån. Det kan vara så att barnens ovilja att träffa den ena föräldern grundar sig på osäkerhet om denne. Detta kan bero på att dem kanske inte känner pappan så väl. Denna ovilja kanske skulle kunna överbryggas om barnet tvingades försöka bygga en relation till pappan. Men det kan också vara så att ett påtvingat umgänge förvärrar saken och gör barnen mer upprörda än vad dom redan är.

Jag skulle råda dig (er) att anpassa umgänget för barnen efter vad som är bäst för dem. Vad som är bäst för dem är alltid olika utifrån varje situation.

Kan du och pappan inte komma överens om hur umgänget ska ske så skulle jag råda er att träffas för ett samarbetssamtal hos socialtjänsten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?