Umgänge med farföräldern - något pappan kan kräva?

2020-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min sons pappa är separerade och hans pappa har stora missbruksproblem. Vi har gemensam vårdnad och han ska snart åka in på behandlingshem. Mitt ex kräver att jag ska lämna min son trots han är borta fast då ska sonen vara hos sin farmor. Är det okej för honom att kräva det? Vårdnaden är som sagt gemensam men under de veckorna han nu vill att jag lämnar bort honom så kommer han inte vara med sin pappa (vårdnadshavaren).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förutsätter i frågan att du och din sons pappa inte har några andra överenskommelser mellan er än att vårdnaden är gemensam och hur boendet ska delas upp mellan er.

Det finns inget lagstöd som kräver att du ska lämna ditt barn hos dennes farmor då pappan begär detta, förutsatt att ni inte kommit överens om annat. Det som finns är däremot ett gemensamt ansvar för vårdnadshavare att tillgodose barnets behov av umgänge med någon annan än föräldrarna som står de särskilt nära (6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken). Här avses mor- och farföräldrar. Ansvaret gäller "så långt möjligt".

I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det upp till socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrarna. Det som kan hända om du motsätter dig umgänge i allmänhet med farföräldern är att pappan eller någon annan kan initera ett ärende som leder till att socialtjänsten kan föra talan om umgänge (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är däremot att beslut som rör barnets livssituation tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Boendeföräldern (den barnet bor hos) har rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen. När pappan är på behandlingshem är det alltså du som bestämmer hur barnets vardagsbestyr ska ske. Pappan kan därför inte kräva att du lämnar av sonen. Däremot är det viktigt att du, om barnet har ett behov av det, möjliggör ett umgänge med dess farföräldrar.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91196)