Umgänge med en olämplig förälder?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
2 aJag har två flickor nu fyra och ett halvt år och åtta och ett halvt. Vi har levt ihop med barnens far fram till i februari i år. Pappan har alltid misshandlat mig psykiskt och bett mig skjuta mig hans specialitet vapen, kastat saker på mig hotat att ta flickorna ifrån mig är förhör flickorna om vem jag pratar med mm mm. Han är även periodare. Nu stack vi för fjärde gången från honom då ringer och hotar, vädjar, skriker han alltid tills vi inte står ut. Soc rekommenderar att jag inte återvänder för barnen s bästa sedan tvärvänDer de! De skriver att flickorna har rätt till sin far som särskilt min äldsta är rädd för. Hon är den som gått emellan fysiskt när han misshandlat mig. De var med en timme fyra gånger med flickorna på övervakat umgänge. Det gick självklart bra med två socialsekreterare sköter man sig.Andra gången själva valde han att dricka sig full och 8åri gen fick stötta honom med kalsonger och toabesök samt vaktade hans andning lillasyster och när hon skulle få gå hem. Jag larmade Soc se frågade honom. Han sa att han ätit magsårsmedicin. Flickorna beskrev att han liksom hällt i sig en ölburk vid köksbänken för barn och fam. En ölburk är inte farligt sa de till dem. Men han fyller på i källaren samin stora till dem. Såg du det? Från de nej jag vet det. Nu är vi ramme vid varannan helg fredag till måndag. De sover inte gråter den lilla vaktar mig och den stora vädjar om hjälp. De har genomf8 ett umgänge med tvång. Hon ringer och gråter ständigt och vädjar om hemgå
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du ifrågasätter pappans umgängesrätt trots tidigare händelser.

Det man kan säga gällande umgänget är att huvudregeln är att barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barn har också rätt att träffa den föräldern barnen inte bor tillsammans med (6 kap. 2 a och 15 §§ föräldrabalken). Umgänget är dock till för barnen och är därför inte ovillkorligt. Det finns ingen rättighet för en förälder att umgås med sina barn om barnen far illa av umgänget. Det är till exempel inte lämpligt att en förälder blir berusad när föräldern träffar barnen.

Har ni en dom sedan tidigare som reglerar umgänget och nya omständigheter har tillkommit så som att pappan vid umgängestillfällena dricker sig berusade och skrämmer barnen, kan umgänget ändras. Kan ni inte komma överens om en ändring i umgänget vilket verkar vara fallet här får du vända dig till domstol. När domstolen beslutar om umgänget görs en riskbedömning där man tar hänsyn till om barnet skulle kunna fara illa vid umgänge med föräldern. Hänsyn tas dels till föregående händelser men framförallt om man tror att att händelserna kan upprepas igen. Domstolen gör således en framåtblickande bedömning av hur situationen skulle kunna se ut. Domstolen kan då besluta om inget umgänge alls eller övervakat umgänge med hjälp av ett så kallt umgängesstöd.

Domstolen tar även hänsyn till barnets vilja i umgängesfrågan med beaktande av barnets ålder och mognad. Ett litet barns vilja väger inte lika tungt som till exempel viljan hos en tonåring.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1675)
2021-04-15 Mitt barn hjälper inte till i hemmet - vad kan jag göra?
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?

Alla besvarade frågor (91198)