Umgänge med barn utan vårdnad

Hej jag undrar hur min flickvän skall göra för att få träffa sin son ?

Hon blev av med vårdnaden, nu har hon ej träffat sin son på 5 år. Pappan har vårdnaden som inte svarar när hon ringer.

Dom på socialförvaltning som tidigare sa att hon skulle kontakta dem för ett möte skulle arrangeras påstår nu att hon skall vända sig till tingsrätten för att kunna få träffa sin son.

Jag undrar bara vilket som är det korrekta sättet hon skall göra ?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Umgängesrätt

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Den förälder som har vårdnaden har en skyldighet att se till så att barnet regelbundet får träffa och umgås med båda föräldrarna (6 kap. 15 § FB). Inom svensk rätt utgår man från att det bästa för barnet är att ha en så god och nära kontakt med båda sina föräldrar i så stor utsträckning som möjligt (6 kap. 2 a § FB).

Föräldrar kan få hjälp av socialtjänsten med att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 17a § FB). Socialtjänsten kan även hjälpa föräldrarna genom samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtalen är att få hjälp med att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § FB). Kontakten med socialtjänsten frivillig och om pappan motsätter sig detta går det således inte att tvinga honom till att delta i samarbetssamtal.

I stället har du möjlighet att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor (6 kap. 17 § FB). En stämningsansökan kan avse att du vill ha ensam vårdnad, gemensam vårdnad eller ett avtal avseende just umgängesrätten. Om du väljer att ansöka om ensam vårdnad kommer rätten att framförallt bedöma er samarbetsförmåga i frågor rörande ert barn (6 kap. 5 § FB).

Umgängessabotage

Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Med umgänge avses inte enbart fysisk kontakt, utan även kontakt via telefon eller videosamtal.

Umgängessabotage i olika former är något som domstolen ofta bedömer vara till den saboterande förälderns nackdel vid en vårdnadstvist.

Sammanfattning

Man kan alltså gå tillväga både via socialtjänsten och tingsrätten. I ditt fall har socialförvaltningen redan bett din flickvän vända sig till tingsrätten. Mitt råd är därför att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. I stämningsansökan kan hon begära ett avtal avseende just umgängesrätten.

Vid domstolens ställningstagande gällande vårdnad, boende och umgänge beaktas framför allt förmågan att tillgodose barnets grundläggande rättigheter. En nära och god kontakt med båda föräldrarna är som huvudregel en sådan rättighet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”