Umgänge med barn som inte vill

2021-02-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag undrar om jag som umgängesförälder kan tvinga mitt barn att vara hos mig på min umgänges helg som jag och mitt ex är överens om. Jag vet att det är barnet som har umgängesrätten osv enligt föräldrabalkens men nu är det så att min hen (14 år) väljer att vara med sin pojk/flickvän istället för att komma till mig vi har umgänges helg en gång i månaden. Man pratar om att det ska vara för barnens bästa och jag tycker att det inte blir till barnens bästa om inte umgänget blir av//frågande pappa
SVAR

Hej! Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om dina och ditt barns rättigheter, vilket gör föräldrabalken tillämplig.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet har rätt till omvårdnad och trygghet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Därtill ska man vid bedömningen av barnets vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, vilket är en punkt som ansetts väldigt viktig i svensk barnrätt. Detta i sig innebär att svensk rätt värdesätter att du ska ha en relation till ditt barn, då en vedertagen tro är att det ska vara bäst för barnet med en god kontakt med båda föräldrar.

Ditt barn är 14 år gammal, vilket är en ålder då många barn kan ha nått en högre grad av mognad. Detta är något som spelar in vid bedömningen av barnets bästa, då hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men även för detta så ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Sammanfattningsvis för ditt fall gäller alltså att ditt barns vårdnadshavare med beaktande av barnets bästa kan begära att ditt barn ska träffa dig för att upprätthålla en god kontakt. Däremot kan ni inte tvinga ert barn att umgås med dig om det är emot barnets vilja eller önskan, då ni ska ta hänsyn till barnets vilja i takt med ålder och mognad. En förälder har inte en obegränsad rätt att träffa sina barn, utan beslut om umgänge ska göras med hänsyn till ovan nämnda punkter. I och med att rätten sedan innan har beslutat om umgängesfrågan och ni har umgängesrätt, så är det därefter upp till vårdnadshavare och barn att avgöra hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96583)