FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/10/2018

Umgänge med annan än förälder

Jag har en fråga gällande umgänge mellan far- och morföräldrar och barnbarn. Jag vet att det inte finns någon självklar laglig rätt för dessa att få träffa sina barnbarn och om det ställs sin spets är det Socialnämnden som avgör och att de uteslutande ser till barnets bästa.

Jag har ett fall med ett nyfött barn (en månad gammal) där barnets farmor inte tillåts träffa barnet av föräldrarna på grund av att de hamnat i bråk om något helt annat. Inget fall är det andra likt men min undran är vilka rättigheter farmodern kan tänkas ha i ett sådant här fall och hur Socialnämnden ev. skulle se på saken?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag förstår att detta måste vara en jättejobbig situation för alla inblandande, men jag hoppas att jag kan ge dig lite ledning i frågan. Jag tolkar dig som att du funderar på om far- eller morföräldrar har någon laglig rätt till sina barnbarn och vad socialtjänsten har för roll i en sådan situation.

Historiskt sätt har umgängesrätten varit förbehållen föräldrarna. Men under senare delen av 1900-talet breddades synen till att omfatta andra vuxna människor som barnet kan ha nära och bra relationer. Därför har det numera införts en en sådan rätt i 6 kapitlet 15a § 2 st. föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K6 , som ger andra för barnet viktiga vuxna en möjlighet till fastslagen rätt till umgänge med barnet.

Socialtjänstens roll i detta är att föra barnets talan i denna frågan. De bör i första hand verka för en lösning som inte innefattar en domstolsprövning men om det inte går att lösa på annan väg och det skulle gå ut över barnet om hen inte få träffa exempelvis sin farmor så bör socialnämnden väcka talan.

I det fallet som du funderar över är farmodern en sådan person som typiskt sätt är en viktig vuxen i ett barns liv. Däremot är frågan om farmoderns relation till barnet är så pass stark att socialnämnden skulle föra talan, då barnet bara är någon månad. Mitt förslag är att farmodern kontaktar socialtjänsten och kollar om de kan hjälpa henne eller vad hon annars kan göra.

Hoppas verkligen att det löser sig.


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”