Umgänge med annan än förälder

2013-12-28 i Barnrätt
FRÅGA
Min bror dog för 8 månader sen. Han var skild och de hade tre gemensamma barn (4,5,7år). Min mamma och jag har inte fått träffa barnen sedan dess. Mamman har sagt till oss att vi inte kommer få träffa barnen innan de är 18 år. Kan hon hindra barnens umgänge med oss?
SVAR

Hej!

Enligt 6:15 st. 3 FB har förälder ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. 

Om föräldern inte ser till att behovet av umgänge tillgodoses så kan domstol besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, 6:15a st. 2 FB. Det är socialnämnden som för talan om sådant umgänge. Särskilt nämns umgänge med barnets mor- och farföräldrar, samt andra som står barnet särskilt nära. Det finns till exempel anledning för socialnämnden att väcka talan om förälder motsätter sig att barnet träffar sina mor- eller farföräldrar om barnet tidigare haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts.

Det ni bör göra är därför att vända er till socialnämnden i barnets kommun. Det är sedan upp till nämnden om de tycker det finns anledning att väcka talan om umgänge för dig och/eller din mamma.

Föräldrabalken hittar ni här

Vänliga hälsningar,

Victoria Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)