FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/02/2018

Umgänge med 14-åring

Hej, jag undrar hur jag ska hjälpa min son. Han fyller 14 år i år och blir nekad av sin mamma att komma över och sova hos mig lite då och då. Hon kan inte ge någon mer förklaring för honom att det ska passa alla och han är oförstående. Det går varken ut över skola eller fritidsaktivitet att han sover över och det tar honom 30 minuter till sin skola från mig. Kan hon verkligen sätta stopp för denna övernattningsbehov som jag välkomnat till när det passar honom och mig?

Vad kan göra samt säga till min son? Behöver umgängesrätten vara schemalagd för en 14 åring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I föräldrabalken (FB) finns det bestämmelser om att barnets vårdnadshavare bestämmer över barnets personliga angelägenheter samt flera olika bestämmelser som tar sikte på hur barns behov av umgänge med båda sina föräldrar ska tillgodoses. Dessa är dock generellt väldigt svepande och om barnets mamma inte låter sonen sova hos dig är de svåra att använda för att direkt tvinga henne till det utan att ta hjälp av t ex ett avtal om umgänge. Nedan redogör jag för de olika lagbestämmelserna.

Det är ett barns vårdnadshavare som har ansvar för barns personliga förhållanden (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Detta innebär att det är vårdnadshavaren som bestämmer över vart barnet ska få sova. Av din fråga framgår det inte om ni båda två är vårdnadshavare eller om mamman har ensam vårdnad om er son. Som jag tolkar det är dock mamman ensam vårdnadshavare och hon bestämmer därför över er sons personliga angelägenheter. Om ni har gemensam vårdnad ska ni tillsammans, och annars, hon ensam, dock i takt med att er son blir äldre ta allt större hänsyn till hans synpunkter och önskemål i olika frågor (6 kap. 11 § FB). En sådan fråga skulle kunna vara hur umgänget med dig ska utövas. Vid beslut om hans umgänge med dig ska er sons bästa vara avgörande och i detta ingår att ett barns behov av en nära och god kontakt med dig också främjas (6 kap. 2 a § FB). Vidare har ni ett gemensamt ansvar för att ert barns behov av umgänge med dig så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB).

Det finns således en skyldighet får er sons mamma att tillgodose hans behov av umgänge med dig och ta hänsyn till hans önskemål ju äldre han blir. Om du tycker det är utsiktslöst att få henne att gå med på att sonen sover hos dig spontant ibland skulle jag rekommendera att ni testar att gå i samarbetssamtal hos familjerätten där ni bor för att få hjälp att komma överens om hur umgänget ska se ut så att det tillgodoser sonens behov av umgänge med dig.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”