Umgänge för förälder som är misstänkt för övergrepp

2017-07-11 i Barnrätt
FRÅGA
pappan skäligen misstänkt för sexuella övergrepp på 4 årig dotter, polisutredning pågår paralellt med socialförvaltningens utredning. Nu vill pappan träffa dottern med närvaro av socialförvaltnings personal-dvs "bevakat" under pågående utredningar. Kan det försöra det polisiära arbetet? Barnet både längtar efter pappa men är orolig att utsättas för fler övergrepp.Hur brukar man gå tillväga i sådana här fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så kan jag säga att jag inte vet hur det skulle påverka det polisiära arbetet om pappan skulle få träffa dottern under pågående utredning.

Men om vi går vidare och diskuterar vad som kan ske i en situation när en förälder är under utredning för övergrepp.

Domstolen får ta intermistiska beslut i mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB. Enligt propositionen till lagen kan sådana interimistiska beslut tas även om det ”enbart” finns misstankar om brott, vilket i det nuvarande fall finns. Risken för att barnet utsätts för fara talar för att det inte ska vara umgänge för pappan under utredning i det här fallet, enligt min åsikt.

Av 6 kap 15 § FB framgår dessutom att umgänget är en rätt för barnet och inte för föräldern.

Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta, i det här fallet pappan, yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt.

Det slutgiltiga beslutet kring pappans umgängesrätt efter att målet är avslutat beror såklart på om pappan blir dömd för sexuellt övergrepp eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?