Umgänge då ena föräldern dömts till fängelse - styvförälders rätt?

2020-05-10 i Barnrätt
FRÅGA
Min vän har en son tillsammans med en tjej men är separerade sedan några år. De har delat vårdnad med varannan vecka boende. Hon har gift om sig men ska nu avtjäna tid på anstalt i ca 1 år. Hon påstår att hennes man har rätt att ha hennes son den veckan som är hennes medans hon avtjänar sitt straff. Har hennes man den rätten? Barnet bör väl bo hos sin biologiska pappa undertiden hon avtjänar straff? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser gällande föräldraskap finns i föräldrabalken.

Det finns inte några bestämmelser som ger en styvförälder några juridiska rättigheter till, till exempel umgänge. Därför är det helt korrekt att styvpappan inte har rätt att kräva att han ska ha barnet varannan vecka. Då mamman som är vårdnadshavare med rättigheter omöjligen kan bo med barnet, blir det hos sin andra vårdnadshavare (din vän) som barnet får bo.

Värt att påpeka är att någon skillnad gällande vårdnad inte sker bara för att en vårdnadshavare blivit dömd till fängelse. Ändring i vårdnaden sker endast då någon av föräldrarna väcker talan hos tingsrätten (6 kap. 5§ föräldrabalken). Detta innebär att mamman fortfarande är vårdnadshavare även när hon befinner sig på anstalten och att hon har rätt till umgänge när hon blir frigiven.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?