Tystnadsplikt för en facklig företrädare

2019-06-26 i Fackförening
FRÅGA
Hej!Om en facklig företrädare bryter mot tystnadsplikt förhandlad enl. MBL, vart hamnar skadeståndsskyldigheten? Hamnar den hos den individuelle fackliga företrädaren eller är det organisationen som blir ansvarig? Och om det är organisationen, är det i så fall den lokala eller centrala organisationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en facklig företrädare bryter mot framförhandlad tystnadsplikt så riktas skadeståndsansvar mot arbetstagarorganisation (här och här). Det är alltså arbetstagarorganisationen som svarar för den skada som uppkommer genom att tystnadsplikten bryts, inte den individuelle fackliga företrädaren. Olika fackföreningar kan ha olika regler, men utgångspunkten är att skadeståndsansvaret riktas till den nivå där tystnadsplikten har brutits; är det en facklig förtroendeman på central nivå som brutit mot tystnadsplikten så svarar alltså den centrala organisationen för den uppkomna skadan osv.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (83)
2019-08-16 Finns det bestämmelser som reglerar fackmedlemmars rättigheter gentemot fackförbundet?
2019-07-13 10 och 11 §§ MBL - Vad är skillnaden?
2019-06-26 Tystnadsplikt för en facklig företrädare
2019-06-20 Kollektivavtal men annan fackförening

Alla besvarade frågor (72849)