Tystnadsplikt för ordningsvakter

FRÅGA
Hej .. En väktare som jobbar i en galleria blir uppringd av en anställd på en galleria efter att en pers åker dit för snatteri.. Vakten säger att han har tystnadsplikt och kan inte berätta för andra butiksanställda vad som hände .. Dagen efter har han spridit det till alla butiker i gallerian .. Hur funkar det? Har han tystnadsplikt eller har vakten rätt att berätta för alla butiker i gallerian om att den personen åkte dit för snatteri? Eller har han rätt att sprida detta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med tanke på de otaliga gånger allmänheten felaktigt gör skillnad på väktare och ordningsvakter så kommer jag att besvara frågan utifrån det fall att du misstagit dig och haft med en ordningsvakt att göra. Detta skulle kunna vara sannolikt då din fråga handlar om bevakningspersonal på en galleria, vilket hör till ett av ordningsvakternas huvudsakliga arbetsområden. Väktare i gallerior är numera ganska ovanligt. Nedan kommer jag därför att lista de viktigaste skillnaderna mellan väktare och ordningsvakter, deras uniformer och vilka de vanligaste lagarna de arbetar med är.

Ordningsvakter

Man ser skillnad på ordningsvakter och väktare genom uniformen. Ordningsvakterna är ett komplement till polismyndigheten och rekryteras, utbildas (privata utbildare kan förekomma men polisen godkänner ytterst samtliga personer) och är underställd polismyndigheten. De har därför enhetliga blå uniformer, dock ljusare än polisens, även om de kan tillhöra separata bevakningsföretag. Uniformen har beteckningen "ordningsvakt" på armarna vid axeln samt på ryggen. Ordningsvakterna bär även lilla riksvapnet enligt lagen om Sveriges riksvapen 3 §, alltså en symbol för att ordningsvakterna är myndighetspersoner.

Tillämplig lagstiftning

Ordningsvakterna har befogenheter som till vissa delar delas med polismyndigheten på grund av deras uppdrag och räknas som tjänstemän. Ordningsvakternas huvudsakliga lagstiftning är lagen om ordningsvakter (LOV), delar av polislagen (PL), lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), rättegångsbalken (RB) m.fl. Ordningsvakterna arbetar med att avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta ordningsstörande personer enligt PL 13 § och/eller berusade/påverkade personer enligt LOB 10 §. De har även, precis som alla medborgare, rätt att gripa den som begår brott på vilket fängelse följer i straffskalan, på bar gärning och flyende fot enligt RB 24 kap. 7 § 2 st.

Väktare

Väktare har egna uniformer knutna till sitt bevakningsföretag och ska bära emblemet "väktare" på uniformens vänstra sida i brösthöjd. Bevakningsföretagets logga ska också finnas och det får inte förekomma logotyper, knappar eller annat som kan misstas för att höra till polismyndigheten eller försvarsmakten. Väktare utbildas till störst del av bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA) som ägs av de stora auktoriserade bevakningsföretagen och facket (även här förekommer privata utbildare). Väktare förordnas av Länsstyrelsen och granskas av samma myndighet. Väktare agerar under samma lagstiftning som vanliga medborgare med undantag för batongen som får bäras efter erforderlig utbildning enligt FAP 573-1 och att de har ett förstärkt rättsskydd vilket innebär att våld mot väktare under tjänsteutövning juridiskt anses som våld mot tjänsteman enligt brottsbalken 17 kap. 1 § trots att de inte är tjänstemän i övrigt.

Tillämplig lagstiftning

Väktare arbetar inom samma ram som alla andra medborgare. De har alltså rätt att gripa personer som begår brott på vilket fängelse följer i straffskalan, på bar gärning och flyende fot enligt RB 24 kap. 7 §.

Tystnadsplikt för ordningsvakter

Nu när vi rett ut begreppen något så kan man se att skillnaderna mellan dessa är ganska stora, både uniformsmässigt och befogenhetsmässigt. Även skyldigheterna skiljer sig alltså åt mellan dessa två yrkesgrupper, främst på grund av att den ena, ordningsvakterna, som sagt är tjänstemän. I lagen om ordningsvakter 11 § står att ordningsvakten har tystnadsplikt om det hen får veta genom tjänsten. Påföljderna för tjänstefelet brott mot tystnadsplikten finns i brottsbalken 20 kap. 3 §.

Tystnadsplikt för väktare

För väktare finns ingen lagstadgad tystnadsplikt. Däremot kan såklart väktare som alla andra göra sig skyldiga till förtal enligt brottsbalken 5 kap. 1 §. Det ska dock sägas att om den spridna uppgiften är sann och det finns skäliga omständigheter till att personen spritt uppgiften ska den inte dömas till ansvar. Det blir således en bedömningsfråga, dels vilken skada personen som omtalas lider och vilka konsekvenser spridningen av uppgiften får i övrigt.

Hoppas du kan identifiera vilken yrkesgrupp du haft att göra med eftersom påföljderna för en ordningsvakt kan bli allvarliga och att du fått svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (60)
2020-07-30 Får en väktare som inte är i tjänst gripa någon i en affär?
2020-06-30 Befogenheter för ordningsvakter, särskilt avvisande, handfängsel och omhändertagande
2020-06-23 När har en ordningsvakt gått för långt?
2020-05-27 Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

Alla besvarade frågor (82779)