FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal03/01/2019

Tvungen att låta sambo ta hand om lön?

Hej.

Vår son har ett spelmissbruk, och har dragit på sig stora skulder som han inte längre klarar av att betala. Hans sambo har nu krävt av honom att han inte får vara skriven på samma adress som hon. De står båda på hyreskontraktet men det vill hon också ändra på. Vår son har nu skrivit sig på vår adress, vilket vi inte tycker om med tanke på att hans skulder så småningom kommer att hamna hos kronofogden.

Med tanke på hans spelproblem ( spelade bort hela dec. lönen ) vill hon nu att hela hans lön skall sättas in på hennes konto. Vi är mer inne på att lönen skall sättas in på vårt konto och att vi för över pengar till henne, som skall täcka deras gemensamma räkningar, så länge de bor ihop, men det går hon inte med på.

Frågan är: Kan hon juridiskt kräva att få ta hand om lönen då han inte får vara skriven på deras gamensamma adress ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Han bestämmer över sin lön

Er son bestämmer själv över sin intjänade lön så länge han inte exempelvis har en god man eller förvaltare, hans sambo kan alltså inte juridiskt tvinga honom att hon ska ta hand om hans lön.

Övrigt

Det bör även påpekas att en ändring av er sons adress inte i sig kommer förändra det faktum att de är sambos. Det är det verkliga förhållandena som avgör om ett samboförhållande föreligger eller ej, (1§ sambolagen).

Om ni är oroliga för att er egendom ska utmätas för er sons skulder kan ni ställa en ny fråga och förklara mer om situationen. Utgångspunkten är i alla fall att egendom kan utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (den betalningsskyldige), detta anses framgå om gäldenären har egendomen i sin besittning och tredje man ej kan visa att den tillhör annan. (4 kap. 17-18§ utsökningsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar LadoRådgivare