Tvistigt mellan vårdnadshavare

Jag har två barn, 12 och 16 år. Vi föräldrar skildes när barnen var 4 och 8 år. Pappan ville inte skiljas, Jag gifte om mig och var på grund av min nya mans arbete tvungen att flytta 14 mil bort och barnens pappa accepterade under förutsättning att barnen bodde mest hos honom och vi tog på oss alla umgängesresor och underhåll. Jag accepterade och så var det i nästan tre år. De senaste 3 åren bor barnen hos oss onsdag/torsdag-söndag och vi har nu ett boende i ursprungsstaden igen men är skrivna drygt mil bort (pga min mans jobb). Barnen kommer från augusti bo varannan vecka hos varje förälder. Nu säger barnens pappa att han inte har något som helst ansvar för körning mellan våra boenden utan vi har skyldighet att hämta och lämna 100% fortfarande. Har han rätt i detta?

Vår 16-åring börjar i Gymnasiet i den stad där jag och min man är skrivna och vill helst bo mest hos oss. Det går bara om även 12-åringen bor hos oss. Pappan kommer att sätta sig emot. Har han rätt till det? Hur går man tillväga?

Tacksam för ett svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Primärt gäller att om det finns två vårdnadshavare så skall dessa gemensamt bestämma över barnens personliga angelägenheter, se 6 kap. 11-13§§ föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381. När det gäller ditt 16 åriga barn, så skulle jag säga att denne har rätt att vara med och bestämma över saker som rör honom/henne. Vill barnen bo hos dig, så skall man fästa stor vikt vid deras vilja. 

Fadern har rätt att sätta sig emot att barnen mest ska bo hos er. Detsamma gäller körningen! Om ni vårdnadshavare inte kommer överens om detta tycker jag att ni bör pröva frågan i domstol. Dock bör det ses som sista utvägen då inget annat fungerat/fungerar. Då skall du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som då har göra en bedömning. Du kan föra din talan själv, dock skulle jag rekommendera att du tar kontakt med en jurist.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”