Tvistig fordran samt fråga om preskriptionsavbrott

Hej!

Jag har ett kvitto med underskrift på låntagaren men inget vittne, på ett lån som gick ut 2014, där jag gick till kronofogden och begärde handräckning att få tillbaka summan på 40 000 + ränta. Jag hann innan preskriptionstiden gick ut efter 10 år.

Men personen yrkade på att jag hade beställt arbete för motsvarande, vilket jag ej hade, så ord stod mot ord.

Han har inget underlag för det han säger, jag har mitt underskrivna kvitto. Jag har yrkat på att få tillbaka mina pengar innan tiden rann ut, så att säga, då har väl en ny preskriptionstid på 10 år påbörjats, eller?

Jag kan väl ta upp målet igen inom 10 år och be om att han ska bevisa "mina" fakturors äkthet, eftersom jag kan bevisa hans namnteckning, vilket jag kan göra via SKL, eller?

Tack snälla!


Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Det stämmer att en preskriptionstiden nu börjar räknas från noll igen. Enligt preskriptionslagen är preskriptionstiden för fodringar mellan privatpersoner 10 år om den inte avbryts dessförinnan (2 §). Preskriptionsavbrott kan ske t ex genom att väcka talan hos KFM (5 § p 3). Genom att du begärde handräckning hos KFM med anledning av skulden avbröts alltså preskriptionstiden. Det innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 och 7 §§).

Det innebär att du har tio år på dig att göra fordran gällande innan den preskriberas. Vad gäller bevisning är det en fråga för domstolen, men som bisats kan nämnas att SKL (numera Nationellt forensiskt centrum, NFC) i mån av tid hjälper privatpersoner med t ex namnteckningsanalys, men att det är ett mycket kostsamt arbete med hög prislapp (10 - 15 000 kr). Såvida låntagaren inte bestrider namnteckningen utan bara betalningsskyldigheten borde ett bevisande av äktheten inte spela någon som helst roll rent rättsligt.

I och med att KFM släppt ärendet eftersom ord står mot ord så är det som återstår för dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, så får de avgöra tvisten.

Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”