Tvister vid delad vårdnad

2021-04-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min fru bor tillsammans med mina två barn från mitt förra förhållande. Barnen är 5 och 8 år gamla. Mamman har varit en plågoande gentemot oss hela tiden. Mest på grund av att hon automatiskt säger nej när jag tagit upp saker vi varit oroliga över. När vi var tillsammans var hon i närheten av en BPD-diagnos och det orsakar att hon beter sig manipulativt. Det vill hon inte heller prata om, trots att det påverkar barnen, både beteende- och genetikmässigt. Jag har en ADHD-diagnos och båda barnen påvisar symtom och detta har vi påpekat för mamman. Vid ett möte vände hon på en överenskommelse vi hade, att vi skulle låta den äldste få en utredning via skolan. Detta trots att skolan är med på att låta honom få det. Och hon försökte sedan övertyga dem att det inte var läge.Den yngstes dagmamma har uttryckt oro i att han inte kan vara stilla och att de hade svårt att hålla koll på honom. Och han har tics. Likadan hemma. Jag påpekade detta och hon viftade bort det och lät sedan bli att berätta detta för läkaren vid hans femårsundersökning då jag inte kunde vara med. Jag fick kontakta BVC för att lägga till det. Vid hans utvecklingssamtal pratade hon bort det. Hon försöker även få bort min fru från barnens uppfostran.Vi är väldigt trötta på det här och vi är en aning desperata. Vi kan inte ta viktiga beslut när hon står i vägen. Finns det något lagligt vi kan göra och gör hon något hon redan gör som är fel?/Desperat pappa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp svaret i olika delar beträffande era olika frågor. Jag förstår det som att ni har delad vårdnad över era två barn.

Utredningen avseende ADHD:

Vårdnaden av barn regleras i 6:e kap föräldrarbalk (hädanefter FB). Inledningsvis kan konstateras att vad avser utredningen för en eventuell utredning avseende ADHD så bör 6 kap. 13 a § nämnas. Enligt bestämmelsen får socialtjänsten besluta om en sådan utredning bör genomföras trots att det saknas tillstånd från den ena vårdnadshavaren.

Vårdnadshavares rätt och plikt vid uppfostran av barnet:

Enligt 6.kap 11 § FB har en vårdnadshavare rätt och plikt att bestämma i frågor som rör barnet. Således är inga av de besluten hon tagit juridiskt felaktiga om hon anser att hon agerar i barnets bästa intressen.

Framtida problem:

Skulle ni i framtiden önska att söka ensam vårdnad för era barn så finns det rättsliga underlaget i 6 kap. 5 § FB. Enligt bestämmelsen så finns det möjlighet att ansöka om egen vårdnad. I detta fall skulle exempelvis den BPD-diagnos ni nämner kunna spela in, om det som ni skriver påverkar barnen negativt. Avslutningsvis kan det nämnas att i beslut angående barn, så utgår man alltid utifrån barnets bästa, se 6.kap 2 a § FB. Enligt bestämmelsen så lägger man då särskilt vikt vid barnets säkerhet och dess relationer med sina föräldrar.

Hoppas ni känner att er fråga har besvarat och att situationen löser sig så bra som möjligt för alla inblandade.

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96482)