Tvistemål angående narkotika

2017-03-02 i Domstol
FRÅGA
En person som fått narkotika på krita ger bort och använder upp narkotikan utan att betala tillbaka. Vad har denne begått för brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag tolkar frågan undrar du om en person som säljer eller använder narkotika som tillhör en annan person kan göra sig skyldig till något brott. Inledningsvis bör poängteras att det är ett brott att hantera, inneha, sälja och använda narkotika och man riskerar vid överträdelse att bli dömd enligt brottsbalkens regler. Om däremot personen som menar sig vara den civilrättsliga ägaren till narkotikan vill ha pengar eller dylikt för ett ekonomiskt bortfall från personen som utan tillstånd använt eller sålt vidare narkotikan gäller enligt svensk rättsordning principen om pactum turpe vilken innebär att man inte kan föra en tvistemålstalan om sådant som anses vara ett avtal som strider mot "lag eller goda seder". Principen bygger på tanken att rättsordningen inte ska skydda sådant som anses osedligt eller omoraliskt. Om man stämmer någon av en sådan här anledning, kommer domstolen troligtvis att avvisa målet. En tvist av det slag du talar om får alltså lösas med hjälp av privata rättsmedel utanför den allmänna rättskipningen såsom anlitande av en privatdomare.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95746)