Tvist om vårdnad. Umgängessabotage från ena parten

2017-04-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Min sambo har en son från ett tidigare förhållande. Mamman flyttade efter separationen till en annan kommun men min sambo och hon har fortfarande delad vårdnad om pojken som är skriven hos oss.Mamman vägrar tyvärr att samarbeta och motarbetar oss konstant när vi försöker medla med henne. Hon har bland annat vägrat att skriva på pojkens adressändring när vi flyttade till en större lägenhet inom kommunen och vägrar nu också att skriva på pappren angående förskoleplats inom denna kommun. Hon säger att hon ska ha ensam vårdnad om pojken och att pojken inte ska få träffa sin pappa mer än 1 timme i veckan (helt utan belägg). Utöver detta har hon åkt iväg med pojken till en annan stad samma dag som vi skulle hämta honom (vi har honom varannan vecka) och utan att säga till oss/fråga oss först. Detta är bara några få exempel.Vi är väldigt oroliga för att mamman kommer vinna vårdnadstvisten eftersom det har framkommit, av pojken som fyller 6 år, att hans nya styvpappa bestraffar honom bland annat genom att kasta vatten över hela pojken när han varit stygg. Vi är dessutom oroliga eftersom mamman vill begränsa umgänget med pappan såpass mycket.Hur kan vi bevisa att sådana olämpliga bestraffningar sker i deras hem och hur stora är våra chanser att vinna vårdnaden baserat på informationen jag gett? Vi är helt för att samarbeta och vill att pojken ska få träffa både hans mamma och pappa lika mycket.Med vänliga hälsningar från en väldigt orolig styvmamma.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här typen av frågor regleras i föräldrabalken(FB).

I ditt fall har alltså mamman och pappan gemensam vårdnad om barnet. I 6 kap 5 § första stycket FB står det att rätten får anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden. I andra stycket samma paragraf står det att rätten ska fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbetet i frågor som rör barnet. I det här fallet framgår det av vad du skriver att det är svårt för föräldrarna att samarbeta då mamman helt enkelt vägrar samarbete. I ett sådant fall kommer rätten troligtvis inte att anse att gemensam vårdnad är för barnets bästa.

I 6 kap 2 a § FB hittar vi utgångspunkten för alla beslut som har att göra med vårdnad, boende och umgänge. Den säger att barnets bästa alltid ska vara avgörande. Kan föräldrarna inte samarbete så ska således vårdnaden anförtros åt endast en av föräldrarna.

Vilken av föräldrarna är då mest lämplig för barnet? I 6 kap 2 a § andra stycket FB står det att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska de fästas särskild avseende vid

- Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och - Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Du säger att pojkens nya styvpappa bestraffar pojken genom att kasta vatten över honom. Ett sådant beteende från mammans partners sida tar rätten naturligtvis mycket allvarligt på! Barnet ska som sagt inte riskeras att utsättas för övergrepp eller annars fara illa.

Vidare framgår det att mamman uttryckligen sagt att hon kommer hindra att pojken träffar sin pappa mer än en timme i veckan. Hon har dessutom aktivt förhindrat pappan att träffa pojken vid överenskomna tillfällen. Ett sådant här beteende kallas umgängessabotage. Som jag skrev ovan så ska det särskilt tas hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Förhindrar mamman detta talar mycket för att pappan kommer att få vårdnaden ensam, då han helt är med på att pojken ska få träffa både mamman och pappan lika mycket.

Som slutsats så skulle jag säga att mycket talar för att pappan(din sambo) kommer att få ensam vårdnad till barnet, då han, utifrån det du beskrivit, uppenbarligen bör anses som den mest lämpliga föräldern.

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95767)