Tvist om vårdnad och boende

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag hade en fråga om vårdnadstvistJag undrar vilka lagar som blir relevant (aktualiseras) i ärende om jag och min man tvistar om vårdnaden (våran just nu gemensamma vårdnad av vårt barn 7 år ), jag yrkar för att vårdnaden ska bifalla mig samt boende hos mig, men helgumgänge med min före detta man. Han yrkar för delad vårdnad, men annars att han får vårdnaden om jag ej går med på delad vårdnad. Ingen uppståndelse har skett men jag känner mig mer lämpad att ta hand om vårdnaden och boende hos mig. Vårt barn har ingen egen åsikt om boende undan trivs hos båda. Jag och min före detta man har inga samarbetssvårigheter. Jag undrar även om ni har tips på liknande fall från nja eller hovrätt som jag kan läsa om, där liknande fall som jag är med om har skett. Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge görs med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Vad som är relevant vid en bedömning av boendet är bland annat vilken av föräldrarna som bäst kan se till att barnet får en bra kontakt och ges en möjlig att träffa andra föräldern (Göta hovrätts dom den 9 november 2012 i mål T 2152–12). En annan viktig princip vid boendefrågan är den så kallade kontinuitetsprincipen. Principen går ut på att barn inte ska flyttas från som invanda miljö. Barnet ska därför bo kvar hos den föräldern som bor nära barnets skola, kompisar och fritidsaktiviteter. En större vikt läggs dock vid att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar än vid kontinuitetsprincipen. Växelvis boende kan även bli aktuellt om det är så att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra och har en god samarbetsförmåga.

Vid vårdnadsfrågan tittar man på många liknande principer som vid boendefrågan, främst vem av föräldrarna som kan tillförsäkra en god kontakt med den andra föräldern och föräldrarnas samarbetsförmåga (NJA 2007 s. 382). Domstolen vill oftast ge föräldrarna en gemensam vårdnad om det inte finns starka skäl som talar emot. Utefter din beskrivning låter det som att gemensam vårdnad bör gälla i ert fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96436)