Tvist om vad som fastigheten ska omfatta vid ett fastighetsköp

Hej, vi köpte ett radhus i februari i år ock nu närmar sig inflytt. Säljaren säger nu att dom vill ha betalt för rullgardinerna i huset vilket jag tycker låter konstigt då jag har läst att det ska ingå om säljaren inte har nämnt det innan försäljningen. Skulle vara bra att få lite klarhet i detta.

Lawline svararHej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om rullgardinerna ska ingå vid köpet av radhuset eller om du måste betala separata kostnader för gardinerna.Radhus som äganderätt eller bostadsrätt?

Den vanligaste formen av radhus är äganderätt, dvs. att man äger bostaden själv, på detta vis faller det under fastighetsbegreppet och regleras enligt jordabalkens regler. Men det förekommer även att radhus säljs som bostadsrätter. Mitt besvarande av frågan kommer utgå ifrån att ni köpt ett radhus med äganderätt, vilket innebär att jordabalkens regler kommer att vara tillämpliga. Stämmer inte detta, vänligen återkom så förklarar jag vad som gäller om det är en bostadsrätt ni köpt.

Tillbehörsregler

I Sverige finns det regler om tillbehör som reglerar vad fastigheten omfattar vid ett fastighetsköp. Dessa regler återfinns i (2 kap. JB). Parterna kan dock avtala mellan varandra vad köpet ska omfatta, exempelvis att rullgardinerna inte ska ingå i fastighetsköpet. Men när så inte skett, vilket jag tolkar är fallet i din situation, så träder tillbehörsreglerna in och fyller ut avtalet. Reglerna i (2 kap. JB) bygger på två grundprinciper; den om fysiskt samband och om ägarsamband. Fysiskt samband handlar om att föremålet ska ha ett fysiskt samband med fastigheten och ägarsamband handlar om att det ska vara ägaren som har tillfört tillbehöret för att det ska höra till fastigheten. Dessa principer är viktiga på grund av att om de inte uppfylls, så är huvudregeln att föremålet istället ska betraktas som lös egendom och inte omfattas av fastighetsköpet.

Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör är föremål som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Tanken är även att detta föremål, för att kunna räknas, som byggnadstillbehör, ska vara till nytta oavsett vem som använder fastigheten (2 kap. 2 § Jordabalken). Rullgardiner finns inte uttryckligen uppräknade i lagtexten, men det är viktigt att veta att listan i Jordabalken inte är uttömmande!
Sammanfattning och min bedömning av situation

Utifrån din bakgrundsinformation, så bör rullgardinerna ingå i fastighetsköpet. Detta gäller dock inte om ni avtalat om annat. Min bedömning är att rullgardiner vanligen är något som byggnaden blivit försedd med och som är till för stadigvarande bruk. Det gäller dock att göra en bedömning med hänsyn till just det aktuella föremålet, dvs. hur väl "inmonterade", rullgardinerna är i detta fall. Med hänsyn till den begränsade informationen jag fått, så är min bedömning att rullgardinerna ska ses som byggnadstillbehör och ingå vid fastighetsköpet. Mitt slutgiltiga råd är att du visar upp mitt besvarande av frågeställningen till säljaren och med det försöker nå en intern lösning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”