FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2014

Tvist om boende

Jag och barnens mamma har delad vårdnad om våra två barn. Min 12-åring vill inte bo hos mamma utan vill flytta till mig. Detta motsätter sig mamman. Hur går jag till väga? Vad händer med den yngsta om den stora flyttar? Följer han automatiskt med för att man inte vill dela på syskon? Vi bor 40 mil ifrån varandra så särar man på syskonen så har de svårt att träffa varandra. Jag vill egentligen inte dela på dem, men den äldsta sonen mår inte bra.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 6 kap 14a § föräldrabalken får domstol besluta om vem av två gemensamma vårdnadshavare ett barn ska bo hos. För att domstol ska kunna förordna om detta får du väcka talan vid den tingsrätt där barnet har sin hemvist enligt 6 kap 17 § föräldrabalken. 

När det kommer till avgörandet var barnet bör bo ser man till barnets bästa, så föräldrarnas vilja beaktas inte. Om ett barn har bott väldigt länge hos den ena föräldern kan dess behov av kontinuitet avgöra till den nuvarande boendeförälderns fördel. Detta gäller speciellt om den andre föräldern bor långt bort, eller om andra syskon bor kvar. När ett barn kommer upp i åldern är det också ofta svårare att få till en boendeförändring eftersom barnet går i skolan och har en kamratkrets där barnet bor. 

Man kan till viss del beakta barnets egen vilja i dessa fall, om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Detta beaktas ofta genom att socialnämnden gör en utredning där barnets inställning utreds. Domstolar har en tendens att inte vilja dela på syskon eftersom det ofta är en trygghet i barns relationer, men det är möjligt och syskon följer alltså inte automatiskt med när boendet förändras för den ene. 

Om du vill att din äldsta son alternativt båda barnen ska bo hos dig får du väcka talan om detta. Domstolen kommer då göra en helhetsbedömning av barnets bästa och om det är lämpligt att boendet flyttas över till dig. Det är omöjligt att säga på rakt arm hur en sådan utredning hade fallit ut.

Hoppas du har fått svar!

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000