Tvist med hantverkare om avtalat pris

FRÅGA
Vi är i tvist med en hantverkare som vill ha mer betalt än överenskommit pris. Arbetet färdigställdes aldrig och vi fick ta in en annan entreprenör för att göra klart. Vi betalade för halva arbetet och bad att få se fakturor på hans utlägg som är orimliga. Detta var ca 6mån sedan. Nu kom plötsligt en faktura på en summa som är ca 4ggr mer än ett normalt pris på arbetet. Hur bestrider man bäst ett fall där arbetet inte färdigställts, där arbetet är undermåligt och där det överenskomna priset överskridits? Vi har tagit in uppgifter från andra hantverkare för att visa på orimligheten i det begärda priset.
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!

Eftersom ni kom överens om ett visst pris så är det just det överenskomna priset som ska gälla er emellan. I de fall specifikt pris inte bestämts mellan parterna, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning, utförande etc, men eftersom ni bestämde pris är det detta som ska gälla. Om hantverkaren skulle hävda att anledningen till att priset har blivit högre är att det under arbetets gång upptäckts att tilläggsarbete behöver göras, så var hantverkaren enligt lag (8 § konsumenttjänstlagen) skyldig att underrätta dig om detta!

Vad ni kan göra i detta läge är att häva avtalet beträffande återstående delen av tjänsten (21 § konsumenttjänstlagen). Ni skulle också kunna häva avtalet i sin helhet, innebärande att hela avtalet ogiltigförklaras och att ni kräver alla pengarna tillbaka. Vägrar hantverkaren att gå med på något av era krav rekommenderar jag att ta hjälp av allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?