Tvist angående gravsättning

FRÅGA
Hej!Vilka rättigheter har jag som sambo att bestämma / påverka var min avlidne sambo ska begravas? Han har två barn. Vi hade inget samboavtal så då är jag inte dödsbodelägare som jag förstår det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att du inte är dödsbodelägare. I första hand är det den avlidnes önskemål om begravning som ska följas. Det är alltså fördelaktigt om det särskilt har uttryckts i t.ex. ett testamente.

I annat fall bör den avlidnes önskan såvitt möjligt följas av anhöriga eller närstående. 5 kap. 1 § begravningslagen. Du har alltså rätt att vara med och bestämma i frågan. I den mån ni inte kan enas, tillfaller det huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd att medla mellan er på er begäran, 5 kap. 3 § begravningslagen. Kan ni fortfarande inte enas så ankommer det på länsstyrelsen att med utgångspunkt i de önskemål som den avlidne kan ha haft bestämma vem som ska bestämma om gravsättning, 5 kap. 4 § begravningslagen.

Länsstyrelsen tar i sin bedömning hänsyn till vilken relation du och övriga anhöriga har haft med den avlidne. Chansen för dig att bestämma ökar således om du har haft bäst relation till din sambo.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86669)