Tvesala vid fastighetsförvärv

FRÅGA
Hej! Min mor har genom gåvobrev givit mig 1/3-del av mitt föräldrahem. Där meningen var att vi totalt 3st syskon skulle få lika stor ägarandel i fastigheten. Ca 14 dagar efter att jag fått min gåva så hade mitt ena syskon troligtvis lurat/tvingat våran mor och fått ett eget gåvobrev på hela fastigheten 3/3-delar samt skyndat sig att söka lagfart på fastigheten utan min vetskap. Som uppdagades när jag själv sökte lagfart för min gåva på 1/3-del i samma fastighet, med att jag då vart nekad lagfart p.g.a. att mitt syskon stod som ägare på hela fastigheten. Enligt fastighetsmäklaren jag konsulterat kring detta så är det de första gåvobrevet jag mottagit som gäller och att underlaget mitt syskon fått lagfarten på är felaktig/ogiltig eftersom våran mor givit bort min 1/3-del två gånger sk. tvesala. Våran mor har blivit mycket sjuk och kan inte kommunicera i ärendet. Fråga: Vad kan och ska jag göra i ärendet?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Tvesala vid förvärv av fast egendom regleras i 17kap. Jordabalk (JB). Dessvärre är det så att den som först söker lagfart får företräde, enligt 17kap. 1§ JB. Alltså är din syster nu ägare till fastigheten. Det finns dock vissa undantag till detta. Enligt 17kap. 2§ JB får inte den som först sökte lagfart företräde om denne (din syster) ägde kännedom eller bort äga kännedom om att du redan fått 1/3. Alltså ska din syster antingen ha vetat om att du redan fått 1/3 eller så ska det finnas sådana omständigheter som föranleder att hon borde ha vetat om det.

I denna situation finns det även arvsrättsliga alternativ att tillgå. I det olyckliga fall då din mor avlider kan gåvan återkrävas till dödsboet med stöd av 7kap. 4 § Ärvdabalk (ÄB). För att den ska kunna återkrävas ska det ses som ett förtida testamente, att gåvan värde lett till att bröstarvingars laglott har inskränkts och att gåvan antingen getts nära döden, eller att gåvogivare behåller det huvudsakliga syftet, i detta fall till exempel att din mor bor kvar i fastigheten.

Om inte 7kap. 4§ ÄB blir tillämplig kommer ändå gåvan att ses som ett förtida arv enligt 6kap 1§ ÄB, vilket leder till att den kommer avräknas från din systers arvslott efter eran moder, om inte eran moder sagt att den inte ska avräknas. Den kommer dock inte i detta sammanhang att kunna återkrävas, enligt 6kap 4 § ÄB.

Jag ber om ursäkt för att jag tagit upp arvsfrågor och vill starkt uttrycka att jag bara gjort det för att kunna beskriva olika juridiska möjligheter för dig.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Gilbert Leijon
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll