Tvångsvis försäljning av en samägd bostadsrätt

2015-05-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag äger 10% av en bostadsrättslägenhet. Mina föräldrar äger 45% var och min fråga är : hur går jag tillväga för att sälja min del då dem vägrar köpa ut mig. Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina fråga!

Av 6 och 8 §§ samäganderättslagen framgår att om person som äger en viss egendom tillsammans med andra personer har rätt att ansöka hos en tingsrätt om att egendomen ska utbjudas för försäljning. Denna försäljning ska ombesörjas av god man som domstolen ska utse. Det finns ingenting som hindrar att den gode mannen är en av delägarna till egendomen. När väl försäljningen har skett har delägarna rätt att få del av betalningen utifrån respektive ägares ägandekvot.

Vidare framgår av 6 kap. 1 § bostadsrättslagen att köparen endast få använda bostadsrätten om hen antas som medlem i bostadsrättsföreningen. Detta ska dock ske så länge den nya ägaren uppfyller de krav som ställs upp i stadgarna och det är skäligt att begära att föreningen ska godta hen som medlem (se 2 kap 3 § bostadsrättslagen).

Det synes mot bakgrund av ovanstående lämpligt att du gör ett ytterligare försök att få din föräldrar att köpa ut dig. Om de fortsätter att vägra sälja återstår det att hos domstol begära ett beslut om tvångsförsäljning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1059)
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas

Alla besvarade frågor (82615)