FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/01/2017

Tvångsvård enligt LVU

Hej!

Har en son som är 2 månader gammal. Jag ville adoptera bort han då jag under graviditeten inte mådde bra. Mådde inte bra pga att jag hade så ont i kroppen och ville bara avsluta graviditeten. Socialen tog hand om han och har nu lvu paragraf 1 och 2. Men har ångrat mig angående adoption och vill ha hem min son. Finns det möjlighet att upphäva lvu trotts att domen har kommit?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Om din son är omhändertagen enligt 2 § LVU så är det därför att det har bedömts finnas en påtaglig risk att hans hälsa eller utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. LVU är en vårdlag och främst tas hänsyn till vad som bedöms vara bäst för barnet. Att du tidigare velat adoptera bort barnet utgjorde sannolikt inte ensamt grund töratt omhänderta barnet, utan sammantaget bedömdes situationen i hemmet vara sådan att det bästa för sonen vore att bo någon annanstans.

Det finns ingen bestämd bortre tidsgräns i LVU förutom den dag då barnet fyller 18 år, eftersom lagen då inte längre är tillämplig. Däremot ska tvångsvis vård endast bedrivas så länge den behövs. Om situationen i hemmet ändras så att barnet bedöms kunna bo där, så ska vården upphöra. Det du borde göra är därför att anmäla din ändrade inställning till socialtjänsten tillsammans med övriga omständigheter som visar att det finns anledning att göra en annan bedömning nu.

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”