Tvångsskifte

Hej, jag har en fråga om jag inte godkänner en arvskifte bodelning som jag är inblandad i vad händer då, går det vidare till tingsrätt eller vad kommer att hända?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du med ”inte godkänner en arvskifte bodelning” menar att du inte vill skriva under den skifteshandling som alla delägare ska skriva under enligt 23 kap 4 § ärvdabalken.

Om inte samtliga delägare är överens kan rätten på begäran av en delägare förordna en skiftesman som då kan genomföra ett så kallat tvångsskifte, 23 kap 5 § ärvdabalken. Skiftesmannen har rätt till arvode och ersättning som ska betalas av dödsboet. Den arvskifteshandling som skiftesmannen upprättar ska delges samtliga delägare och därefter har varje delägare som är missnöjd med resultatet fyra veckor på sig att klandra skiftet, 23 kap 5 § ärvdabalken med hänvisning till 17 kap 8 § äktenskapsbalken. Talan väcks genom stämning och tingsrätten ska då ompröva skiftet vilket eventuellt leder till att skiftet genomförs på ett annat sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Anna BackmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”