Tvångsskifte

2015-07-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om jag inte godkänner en arvskifte bodelning som jag är inblandad i vad händer då, går det vidare till tingsrätt eller vad kommer att hända?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du med ”inte godkänner en arvskifte bodelning” menar att du inte vill skriva under den skifteshandling som alla delägare ska skriva under enligt 23 kap 4 § ärvdabalken.

Om inte samtliga delägare är överens kan rätten på begäran av en delägare förordna en skiftesman som då kan genomföra ett så kallat tvångsskifte, 23 kap 5 § ärvdabalken. Skiftesmannen har rätt till arvode och ersättning som ska betalas av dödsboet. Den arvskifteshandling som skiftesmannen upprättar ska delges samtliga delägare och därefter har varje delägare som är missnöjd med resultatet fyra veckor på sig att klandra skiftet, 23 kap 5 § ärvdabalken med hänvisning till 17 kap 8 § äktenskapsbalken. Talan väcks genom stämning och tingsrätten ska då ompröva skiftet vilket eventuellt leder till att skiftet genomförs på ett annat sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (591)
2020-10-30 Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden av arvskifte har gått ut?
2020-10-30 Tidskrav arvskifte
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott

Alla besvarade frågor (85619)