FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/02/2024

Tvångsinlösen genom holdingbolag

Hej, Vi är ett svenskt AB med 4 delägare där en av delägarna har varit okontaktbar i 2 år. Vi vill gärna få bort hen från bolaget så det inte blir problematiskt i framtiden. Delägaren i fråga: - Äger 2 % i bolaget - Har inte varit kontaktbar i 2 år - Har inte svenskt medborgarskap Övriga delägare: - Tillsammans äger vi 98% av bolaget, men ingen av oss äger inviduellt mer än 90% Vad har vi för möjligheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du undrar vilka rättsliga möjligheter det finns att bli av med en minoritetsägare som äger 2 % av bolagets aktier.


Förutsättningarna för att kunna lösa ut en minoritetsägare regleras i 22 kap 1 § första stycket aktiebolagslagen där det stadgas att en aktieägare som innehar mer än 9/10 av aktierna i ett aktiebolag har rätt att lösa ut en eller flera minoritetsägare. Av din ärendebeskrivning framgår att det inte finns någon som individuellt äger mer än 9/10 av aktierna i bolaget. Observera här att man i vissa fall kan räkna ihop moderbolags och dotterbolags sammanlagda andelar, se 22 kap 1 § andra stycket aktiebolagslagen. Jag tolkar det dock så att ni övriga aktieägare inte ingår i någon koncern vilket skulle innebära att det i dagsläget saknas möjligheter för att lösa ut minoritetsägaren. En möjlig lösning på detta är dock att du tillsammans med de övriga aktieägarna (som tillsammans äger mer än 9/10) skapar ett s k holdingbolag som då skulle kunna köpa ut minoritetsägaren. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000