Tvångsförsäljning av hus

FRÅGA
Jag och min fd sambo är helt överens om att vårt samägande av en fritidsfastighet ska upphöra, men vi är inte överens om vem som ska få köpa ut den andre. Båda vill ta över fastigheten. Min fd sambo hävdar att jag i ett tidigare skede (över ett år sedan) lovat henne att få köpa, medan jag hävdar att jag faktiskt är mantalsskriven på fastigheten och bor där fast sedan 1,5 år. Jag anser att enda lösning är att lotta, är det fel?Vi har f ö inga delade meningar om separationen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att ni bör avtala och komma överens om huruvida vem ska köpa ut den andra personen från fastigheten. Att en sambo lovat muntligen den andra lär dels bli svår rent ur bevismässig synpunkt. Dels att en utfästelse om köp/gåva inte blir rättsligt bindande, i synnerhet då det gäller fastigheter.

Samäganderätt regleras i samägandelagen där det föreskrivs att man delar upp egendomen i andelar, som antingen delas ut solidariskt mellan personerna om det inte kan visas att man är berättigad till en större del (dvs. om man betalt mer av egendomen och därför ska ha rätt till större andel).

Enligt lagen kan man inte tvinga en person att få köpa dennes del. Dock kan eventuell tvångsförsäljning ske. Vid det fall man skulle vilja sälja sin andel, eller inte kommer överens med den andra delägaren, ska saken säljas på auktion till högstbjudande. Då kommer hela fastigheten att bjudas ut. Detta gäller dock ej om särskilda skäl föreligger, exempelvis att barn ej ska slitas från ett familjehem eller liknande. Detta lär dock inte aktualiseras vid det fall då det handlar om en fritidsfastighet.

Vid en eventuell tvångsförsäljning kommer givetvis båda parter att kunna bjuda på fastigheten, därefter kommer den person som bjuder högst därefter få köpa fastigheten. En ansökan om tvångsförsäljning görs hos rätten.

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)