Tvångsförsäljning av bostadsrätt innan äktenskapsskillnad

Hej, min fru vill inte sälja var samägda bostad. Vi har lämnat in ansökan om skiljsmässa ( brytdagen) , men då vi har barn 8 och 10 år gamla återstår några månader före de sex månadernas betänktetid är över och vi kan slutgiltigt begära äktenskapsskillnad. Jag har lämnat bostaden där min fru bor kvar. Vi har växelvis boende med barnen, men det är svårt för mig att erbjuda ett bra alternativt boende då merparten av våra sparpengar och låneutrymmet sitter fast i bostaden. Jag vill sälja lägenheten, men min fru vägrar. Kan jag gå till tingsrätten och ansöka om tvångsförsäljning via offentlig auktion ( enligt samäganderätten ) trots att äktenskapsbalken kräver samtycke ? Eller måste jag vänta tills en bodelning vunnit laga kraft och anta att samäganderätten är subsidiär vid äktenskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns lite olika regler att förhålla sig till när det gäller tvångsförsäljning av en samägd bostadsrätt.

I äktenskapsbalken 7 kap 5 § p. 2 https://lagen.nu/1987:230#K7P5S1 framgår att du inte utan din frus samtyckte får sälja er gemensamma bostad.

Precis som du själv skriver finns det möjlighet att till tingsrätten ansöka om tvångsförsäljning av bostaden. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 8 § https://lagen.nu/1987:230#K7P8S1. Din frus önskan att bevara lägenheten är ett ganska starkt skäl mot att tingsrätten skulle gå med på en tvångsförsäljning, men även ekonomiska skäl vägs in. Att kunna byta från en större bostad till en mindre måste ibland vara möjligt för att hålla bostadskostnaderna inom rimliga gränser.

Om ni äger lägenheten tillsammans är dessutom samäganderättslagen tillämplig. Även där framgår att det krävs samtycke för att kunna sälja bostaden. I 6 § https://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1 stadgas att det är möjligt att ansöka hos tingsrätten för att få sälja bostaden på en tvångsauktion. Enligt denna lag kan din fru dock endast hindra det om hon kan visa att det finns synnerliga skäl för att tingsrätten inte ska bevilja försäljning, exempelvis att hon på grund av konjunkturläget gör en förlust av försäljningen.

Högsta domstolen har i ett rättsfall från 1991 uttalat att när det gäller tvångsförsäljning av en samägd bostad i samband med bodelning för äktenskapsskillnad måste, utöver reglerna i samägandelagen, regeln om lottläggning i äktenskapsbalken 11 kap 8 § https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1 beaktas, dvs. vem ska ha rätt till vad i en skilsmässa. I det fallet ansågs därför synnerliga skäl (jämför samäganderättslagen 6 §) föreligga för att en tvångsförsäljning inte skulle bli aktuell. Fallet gällde en fastighet men borde kunna tas ledning av även i ert fall.

I domen framgår att ”… om det vid äktenskapsskillnad uppkommer fråga om tillämpning av dessa lagregler (ÄktB 11 kap 8 §), ger redan detta visst stöd för en invändning att anstånd bör beviljas med en begärd tvångsförsäljning i avvaktan på att bodelning sker. Till detta kommer att tvistefrågor av denna typ i allmänhet utreds och löses enklare inom ramen för ett bodelningsförfarande. - Om invändningen framstår som klart obefogad, kan den dock inte föranleda uppskov med försäljningen.” Fallet hittar du https://lagen.nu/dom/nja/1991s234.

I ert fall krävs alltså ett tillstånd dels enligt samäganderättslagens regler och dels enligt äktenskapsbalkens lite strängare regler. Om din fru har tillräckliga skäl för att tingsrätten inte skulle godta en tvångsförsäljning måste du alltså tyvärr vänta på att skilsmässan ska gå igenom för att du ska få ut din del av värdet av bostaden.

Det ska tilläggas att din fru även vid bodelningen kan få behålla bostaden, exempelvis om det är hon som behåller barnen och de anses bäst för dem att bo kvar där. Du kommer emellertid att få din del av värdet av bostaden. Detta framgår av äktenskapsbalken 11 kap 8 § https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1. Någon försäljning enligt samägandelagen blir då inte aktuell. 

Hoppas du har fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen!

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”