FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt31/07/2020

tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Hej! Min sambos pappa äger en bostadsrätt med ett väldigt högt värde. Pappan är äldre och har inte bott i lägenheten på länge, utan bor på vårdboende. Min sambo är enda barnet och kommer därmed ärva allt när den dagen väl kommer. Pappan har en hel del skulder, gissningsvis sammanlagt större än tillgångar (bostadsrätten EJ inräknad). Om skulderna är större än tillgångarna (bostadsrätten EJ inräknad) sammanlagt på dödsdagen, kommer lägenheten att tas i anspråk av eventuella fordringsägare och tvångsförsäljas för att betala resterande? Jag frågar för att vi planerar att bosätta oss i bostadsrätten efter pappans bortgång och vill således undvika eventuell tvångsförsäljning till varje pris.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om skulderna är större än tillgångarna kan ett dödsbo väcka begäran om konkurs enligt Konkurslagen 2 kap. 3 §. Skulden kan på det sättet betalas genom en utmätning av fast eller lös egendom. Om skulderna är större än tillgångarna kommer alltså bostadsrätten kunna komma att tvångsförsäljas.

Det finns dock ett undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov enligt Utsökningsbalken (UB) 5 kap. 1 § punkt 6. Enligt paragrafen kan en bostadsrätt undantas från utmätning om det är att anse som en stadigvarande bostad som inte överstiger ett oskäligt belopp. En utmätning kan vara oskälig eftersom familjen använder bostadsrätten enligt UB 5 kap. 2 §. Dock nämnde du att bostadsrätten har ett väldigt högt värde – vilket kan tala för att undantaget inte är tillämpligt eftersom det överstiger ett oskäligt belopp.

Exakt vad omständigheten i ert fall blir är svårt för mig att säga eftersom jag inte har alla omständigheter. Dock anser jag att det är troligt att bostadsrätten kommer utmätas om värdet är väldigt högt. Ett tips hade kanske kunnat vara om hans far hade överlåtit bostadsrätten som gåva till er.

Vill ni ha mer hjälp får ni mer än gärna boka tid med några av våra jurister här.


Hoppas ni fick någorlunda svar på er fråga!


Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?