Tvångsförsäljning av bostadsrätt för sambor

FRÅGA
Min pappa bor ihop med en kvinna i en bostadsrätt som han har köpt. Nu vill han flytta isär och därför sälja bostaden. Hon har rätt till halva lägenheten genom sambolagen, men kan hon även hindra honom från att sälja bostaden? Kan man driva igenom en tvångsförsäljning eller har han inget val om hon vägrar sälja?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din pappa och hans sambo köpte lägenheten för gemensamt bruk när de var ett par. Enligt 3 § och 5 § punkten 3 sambolagen räknas lägenheten och bohaget i den som samboegendom. Samboegendom kan bodelas och då ska värdet av den, efter avdrag för skulder, delas lika mellan er vid en bodelning, enligt 8 § sambolagen. Det spelar ingen roll vem som står på lånet, avtalen eller vem som faktiskt betalat mest. Samma sak gäller ert bohag, det vill säga möbler, husgeråd och elektronik som köpts för gemensamt bruk under tiden ni varit tillsammans.

Under förutsättningen att bostaden räknas som samboegendom får inte din pappa, utan den andre sambons samtycke, inskränka dennes rätt till förfogande, t.ex. genom att sälja bostaden, enligt 23 § sambolagen. Men om en sambo agerar illojalt och t.ex. gör sig av med egendom utan samtycke finns det dock få möjligheter att ingripa mot själva förfogandet eftersom reglerna om godtrosförvärv kan medföra att förfogandet över egendomen blir bestående.För att under tiden mellan samboförhållandets upplösning och fram till bodelningen stärka skyddet mot illojala förfaranden och säkerställa att den egendom som kan bli föremål för bodelning förvaltas på bästa sätt finns i 11 § sambolagen en bestämmelse om redovisningsplikt. Skulle dock egendom, som ska ingå i bodelningen, ha sålts efter förhållandets upplösning delas istället köpeskillingen.

Enligt 24 § sambolagen kan domstolen tillåta en åtgärd om en sambo vägrar att lämna samtycke, men utgångspunkten för att lämna tillståndet bör vara att det inte kommer fram något godtagbart skäl mot den åtgärd som ena sambon önskar vidta. Däremot är domstolens tillstånd beroende av vilken åtgärd man tänker sig vidta. T.ex. en försäljning av samboegendom får följden att köpeskillingen i ett samboförhållande inte blir samboegendom och därför inte ingår i bodelningen vid en eventuell kommande upplösning av samboförhållandet. Domstolen kan därför vara restriktiv med att ge tillstånd till just en försäljning. Det blir dock annorlunda om köpeskilling inflyter vid försäljning av samboegendom mellan förhållandets upplösning och bodelningen, eftersom köpeskillingen ingår då i bodelningen. Svaret på din fråga blir alltså beroende av hur nära de är att avsluta relationen.

Om din pappa däremot köpte lägenheten för sitt egna bruk och innan han inledde relationen med denna sambo så räknas inte lägenheten som samboegendom enligt 3 § sambolagen och ingår inte i bodelningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82781)