Tvångsavyttring av aktier vid övergång till passivt delägarskap i aktiebolag

2015-10-27 i Bolag
FRÅGA
Jag har varit med och startat ett AB i nöjesbranschen. Vi är 3 st som har en 3e del var av aktierna (3 / 50.000:-. Jag lämnar bolaget nu och kommer inte vara delägare, och då säger dom övriga att jag ska få tillbaks det jag lagt motsv. 16000:- ca. Stämmer det? Jag kan väl fortfarande ha kvar mina aktier? Mvh
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Det finns i aktiebolagslagen inga regler avseende tvångsförsäljning av aktier som skulle kunna tillämpas då du innehar en tredjedel av det totala antalet aktier och i denna kapacitet saknar förmåga att utöva något majoritetsinflytande (jfr. 22 kap., 25 kap. 22 § samt 29 kap. 4 § sagda lag). Avgörande är därför om något annat avtalats i ett aktieägaravtal. Finns ett sådant i vilket bestämmelser om tvångsförsäljning intagits kan övriga avtalsparter begära att få förvärva dina aktier. Skulle du då vägra avyttra ditt innehav äger de föra tala vid domstol och därvid yrka verkställighet.


Vad beträffar lösensumman behöver inte nödvändigtvis det nominella värdet vara det riktiga om det ej avtalats att detta skall gälla. Ett bolags värde kan vida överstiga aktiekapitalet, varför ett högre belopp än det angivna vid avsaknad av särreglering kan bli aktuellt.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (671)
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal
2020-10-21 Finns det några risker med att ta över ett aktiebolag?
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor

Alla besvarade frågor (85243)