FrågaFAMILJERÄTTFaderskap26/01/2017

Tvång att genomgå ett faderskapstest?

Hej!

Det är så att jag har haft oskyddat sex med en tjej , och hon har blivit gravid, vet att hon hade sex med en till ca då vi hade det. Men till min fråga nu. Kan jag bli tvingad till att ta faderskapstest om jag bor på andra sidan av världen från mamman och barnet? Tjejen bor i norge och jag ska strax flytta till australien. Jag vill absolut inte ha något med mamman eller barnet att göra,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lag och rättspraxis?
En talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet eller modern som har vårdnaden om barnet, se 3 kapitlet 5 § Föräldrabalken (FB). Enligt 3 kapitlet 9 § FB ska rätten se till att frågan om faderskap blir tillbörligen utredd. I rättsfallet RH 2012:66 fastställde hovrätten att det åligger en domstol att försöka få fram tillräcklig utredning för att kunna avgöra ett faderskapsmål, detta genom till exempel en blodundersökning (faderskapstest) på den presumtive fadern.

I 1 § Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap, stadgas det att rätten kan förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om fastställande av faderskap. Detta förordnande sker på yrkande av en part i målet.

Slutsats
En presumtiv fader måste alltså låta sig genomgå ett faderskapstest på yrkande av modern i mål om fastställande av faderskap. Rätten kan förelägga den presumtive fadern att vid vite genomgå ett sådant test och om det inte är till hjälp, kan biträde av Polismyndigheten aktualiseras för att undersökningen ska komma till stånd, se 2 och 2 a §§ Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?