Två skuldebrev, två lån?

2015-12-09 i Fordringar
FRÅGA
När man upprättar ett skuldebrev eller en revers så ska det väl bara finnas ett original? Annars har ju låntagaren skrivit under för två lån, eller?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Att det finns två skuldebrev innebär inte i sig att låntagaren skrivit under för två lån. Det avgörande torde vara vilken typ av skuldebrev det rör sig om.

Rör det sig om ett löpande skuldebrev kan detta tyda på att det är fråga om två separata lån. Detta eftersom att löpande skuldebrev gör att gäldenären (den som är skyldig att betala) ska betala till den som innehar skuldebrevet. På samma sätt innebär det att den som innehar det löpande skuldebrevet, borgenären, kan kräva betalning från gäldenären. Finns det då två stycken löpande skuldebrev tyder detta således på att det rör sig om två separata lån som gäldenären förpliktat sig att betala. Har borgenären båda dessa lån, ska gäldenären betala för båda lånen till denna borgenär.

Ett enkelt skuldebrev är dock endast ett bevis på att det finns en fordran som gäldenären har förpliktat sig att betala. Eftersom att enkla skuldebrev, till skillnad mot löpande skuldebrev, inte i sig ger en rätt för den som innehar skuldebrevet till betalning, innebär inte två enkla skuldebrev att låntagaren tagit två lån. Det kan lika gärna vara så att bevis för fordran är upprättat i mer än ett original.

Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85277)