Två sambos har barn från tidigare förhållanden. Hur mycket kan de testamentera till varandras förmån så att den efterlevande kan bo kvar i det gemensamma huset?

2020-08-26 i Sambo
FRÅGA
Vi är sambos. vi äger ett hus tillsammans. vi har inga gemensamma barn. båda har barn sen tidigare. Vad händer med arv om någon av oss avlider?Hur mycket kan vi testamentera till varandras förmån så den efterlevande kan bo kvar i huset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av er egendom som går att testamentera till varandras förmån när ni båda har barn från tidigare förhållande.

För att besvara din fråga måste jag gå igenom gällande rätt på området. Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Sambos arvsrätt:

Sambor har ingen lagfäst arvsrätt i Sverige men sambor kan istället ge varandra arvsrätt genom att upprätta ett testamente.

Barns arvsrätt:

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Då barn ingår i första arvsklassen skulle alltså den avlidnes barn som huvudregel haft rätt till allt som fanns kvar efter den avlidna om inget testamente fanns, 2 kap 1 § ÄB.

Exempel:

A och B är sambos och A har ett barn, C, från en tidigare relation. A avlider och kvar finns 1 000 000 kr. A lämnar efter sig ett testamente som säger att B ska ärva allt som A lämnar efter sig. C begär dock att få ut sin laglott. Laglotten får inte inskränkas genom testamente vilket resulterar i att C får hälften av allt som finns kvar efter A. Laglotten blir 1 000 000 kr/ 2 = 500 000 kr. B får sedan genom testamentet resterade 500 000 kr i arv.

Svar på din fråga:

Du och din sambo kan testamentera hälften av dina tillgångar till er respektive utan att det kommer att inkräkta på era barns laglotter. Ni kan även fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst men om testamentet inkräktar på laglotten, alltså om du testamentera bort hela din egendom till din sambo, så kan bröstarvingarna klandra testamentet och kräva ut sin laglott.

Det är svårt för mig att exakt svara på hur mycket ni kan testamentera bort till varandra för att den efterlevande sambon ska få behålla huset utan att veta mer om era tillgångar i övrigt men jag kan ge ett fiktivt exempel för att göra det mer konkret. Jag antar att du och din sambo äger 50 % var av huset. Vi antar att huset är värt 1 000 000 kr och ni äger alltså 500 000 kr var. Om du avlider så måste du ha övrig egendom till ett värde av minst 500 000 kr som kan gå till ditt/dina barns laglotter för att din sambo ska kunna få din andel av huset i arv och på så sätt få behålla huset.

Om ni behöver hjälp med utformningen av testamentena kan ni höra av er till Lawlines juridiska byrå för vidare rådgivning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97478)