FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter28/02/2018

Två felparkeringsavgifter för samma bil, på olika platser vid samma tidpunkt

Hej! Om man håller på en plats med två timmers parkering och ställer p-skivan fel och får bot, men kan bevisa att bilen har funnits på en annan plats inom de två timmarna, t.ex. att man har fått en bot på samma bil på en annan parkering. Hur står man juridiskt i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om felparkeringsavgifter
När det gäller påföring av parkeringsavgift är 5 § lag om felparkeringsavgift tillämplig. Av denna bestämmelse framgår att parkeringsvakt eller polis har rätt att påföra parkeringsavgift när fordon stannats eller parkerats i strid med gällande föreskrifter. Annat kan inte utläsas ur bestämmelsen än att parkeringsvakt och polis har rätt att påföra en förseningsavgift även om det bara rör sig om några minuter. Om p-skiva saknas när sådan är föreskriven bör parkering vara förbjuden. Det finns inga regler för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. Då det heller inte finns någon viss godkänd tid som fordon får vara uppställda i strid med angivna anvisningar så finns i princip ingen skyldighet för parkeringsvakterna att vänta. Däremot avvaktar parkeringsvakter ofta några minuter av praktiska skäl, dels för att ge tid för att köpa parkeringsbiljett eller dylikt och dels för de fall där lastning och avlastning är tillåtet trots parkeringsförbud. Då det exempelvis är tillåtet att stanna/parkera för lastning och avlastning trots att det råder parkeringsförbud bör en parkeringsvakt avvakta fem till tio minuter för att förvissa sig om att ingen lastning pågår. En sådan s.k. övervakningstid är dock inget krav. Uppställning av fordon räknas som parkering även om föraren eller passagerare fortfarande sitter i bilen. Om det däremot gällde på- eller avlastning bör det inte räknas som parkering.

Vad som gäller i ditt fall
Om du kan bevisa att bilen har stått på en annan plats de två timmarna som den ena parkeringsboten utfärdades på, exempelvis genom att uppvisa en annan parkeringsanmärkning för samma bil vid samma tillfälle på en annan plats, bör du kunna bestrida parkeringsanmärkningen. Vill du bestrida parkeringsanmärkningen vänder du dig till polismyndigheten i det län där din bil stod parkerad, om det gäller en kommunalt ägd parkering. På polisens hemsida kan du ladda ner en blankett för bestridande av parkeringsanmärkning som du fyller i och lämnar in till polisen. Här hittar du blanketten.

Gäller det en parkering på privat mark är däremot lag om kontrollavgift vid olovlig parkering tillämplig. Vid bestridande av kontrollavgift ska istället kontakt tas med markägaren eller parkeringsbolaget som utfärdat boten.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Bästa hälsningar,

Yekta KeskinRådgivare