Turordning vid utmätning

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA
Jag har ett fastställt krav mot en person på 375.000:-Hen har tidigare skulder på 260.000 och det utmäts 10.000:-/månad från hens lön.En del av skulderna är till staten.Min fråga ärNÄR börjar jag få del av det som utmäts?Turordning?Min förståelse av det är att jag skall få betalt proportionellt till det totala beloppet.Kronofogden påstår att det till staten betalas först sedan går de efter hur gammal skulden är.Vad säger lagen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum och förutsättningar
Jag kommer nedan gå igenom turordningen som gäller vid en utmätning med utgångspunkt i Förmånsrättslagen (1970:979), som förkortas FRL. Du skriver dessutom att ett belopp utmäts av personen, jag kommer därför utgå ifrån att det föreligger en utmätning och inte en konkurs.

Turordning
I FRL regleras hur borgenärer skall prioriteras vid konkurs och utmätning. Om och när det finns tillgångar skall en utdelning ske i prioriteringsordning. Denna delas in i tre kategorier; (i) Särskild förmånsrätt, (ii) Allmän förmånsrätt (gäller endast vid konkurs) och (iii) Oprioriterade fordringar.

(i) Särskild förmånsrätt (9 § FRL)
Särskild förmånsrätt är fordringar som har en säkerhet kopplad till sig, det är en rätt att få ersättning direkt från försäljningen av egendomen som är förknippad med förmånsrätten. Exempel på sådana förmånsrätter är säkerställda obligationer, handpanträtt, intecknad fast egendom eller tomträtt.

(ii) Allmän förmånsrätt (2 § FRL)
Allmän förmånsrätt är endast förknippat med konkurs. Det handlar t.ex. om löner och arvoden kopplade till konkursförfarandet. Jag kommer inte gå in närmare på detta.

(iii) Oprioriterade fordringar
Dessa fordringar har ingen förmånsrätt. Dessa har som huvudregel inbördes lika rätt. Det innebär att borgenärerna skall få betalt i förhållande till fordringarnas belopp (18 § FRL). Dock kan staten få en särskild förmånsrätt för sin fordran, vilket innebär att de kan få betalt först (jfr 4 § FRL).

Sammanfattning
Jag antar att du har en oprioriterad fordringar, det betyder att staten kan ha rätt att få en särskild förmånsrätt för sin fordran innan du får betalt för din. Om ingen annan har en fordran med prioritering bör resterande borgenärer få betalt proportionerligt i förhållande till tillgångarna.

Om du vill läsa mer om förmånsrätt kan du se Skatteverkets information HÄR.

Hoppas detta besvarade din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96436)