Tryckfrihetsförordningen och allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) finns det två huvudtyper av handlingar vilka är det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

En allmän handling är ett begrepp som kännetecknar handlingar som förvaras hos allmänna organ såsom kommuner och statliga myndigheter, se TF 2:5. För att det ska vara en allmän handling så finns det tre kriterier som ska vara uppfyllda.

Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten, se TF 2:6 samt 2:7.

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska vara offentliga, detta eftersom offentlighetsprincipen ska ge möjlighet till insyn i handlingar som är kopplade till offentlig maktutövning. Däremot om handlingarna berör ämnen som tex. rikets säkerhet eller känslig information om enskilda individers personliga förhållanden så kan dessa hemligstämplas. Det är alltså möjligt att på detta sätt begränsa rätten att få ta del av allmänna handlingar, se TF 2:2 samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Om du vill läsa mer om offentlighetsprincipen eller få reda på hur du kan få ut allmänna handlingar så kan du kika på riksdagens hemsida här, under fliken "allmänna handlingar och arkiv".

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”