Tryckfrihetsförordningen och allmänna handlingar

FRÅGA
Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) finns det två huvudtyper av handlingar vilka är det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

En allmän handling är ett begrepp som kännetecknar handlingar som förvaras hos allmänna organ såsom kommuner och statliga myndigheter, se TF 2:5. För att det ska vara en allmän handling så finns det tre kriterier som ska vara uppfyllda.

Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten, se TF 2:6 samt 2:7.

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska vara offentliga, detta eftersom offentlighetsprincipen ska ge möjlighet till insyn i handlingar som är kopplade till offentlig maktutövning. Däremot om handlingarna berör ämnen som tex. rikets säkerhet eller känslig information om enskilda individers personliga förhållanden så kan dessa hemligstämplas. Det är alltså möjligt att på detta sätt begränsa rätten att få ta del av allmänna handlingar, se TF 2:2 samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Om du vill läsa mer om offentlighetsprincipen eller få reda på hur du kan få ut allmänna handlingar så kan du kika på riksdagens hemsida här, under fliken "allmänna handlingar och arkiv".

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag hittat detta svaret på annan plats. Stämmer inte det? Det finns två typer av handlingar: fysiska handlingar och upptagningar. Med fysiska handlingar menas här sådana handlingar som man kan ta del av utan tek-niska hjälpmedel, d.v.s. bl.a. pappershandlingar, foton, bilder och kartor. Med upptagningar menas sådana handlingar som kräver tekniska hjälpmedel för att läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas, d.v.s. bl.a. datafiler, ljudband, CD- och DVD-skivor.
2016-08-14 20:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (302)
2020-10-26 Är folkbokföringsuppgifter offentliga?
2020-10-11 Rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med yttrandefriheten
2020-10-10 Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?
2020-10-06 Hur tar man reda på någons körkortsbehörighet?

Alla besvarade frågor (85448)