Trycka citat från låttexter på tröjor i kommersiellt syfte

2019-07-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag är inne i tankarna att börja sälja kläder med eget tryck. Jag skulle även vilja ha kortare texter på vissa av plaggen men undrar hur strängt det är så att det inte blir ett upphovsrättsligt intrång?`Jag tänker t.ex. Känn ingen sorg som är en del av Håkan Hellströms hit Känn ingen sorg för mig Göteborg. Skulle det vara något intrång eller är det för "svårt" att koppla till just den låten?Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill ha svar på vilka upphovsrättsliga regler som gäller för att trycka citat från låttexter på tröjor som du vill bjuda ut till försäljning.

Frågan regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I lagen står det att den som har skapat ett verk får upphovsrätt till verket, detta omfattar även musikaliska verk såsom låttexter (1 kap. 1 § 3 pkt URL). Upphovsrätten till verket kommer automatiskt om verket uppnår verkshöjd genom tillräcklig originalitet och självständighet, vilket låttexter oftast gör.

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätten ger upphovsmannen av verket en uteslutande rätt att förfoga över verket, vilket innebär rätt att framställa exemplar av verket samt bjuda ut verket till försäljning i både ursprungligt och förändrat skick. Detta bidrar alltså till att ingen får använda sig av verket utan upphovsmannens tillstånd (1 kap. 2 § URL).

Rätten att citera texter gäller inte vid kommersiellt syfte

Ett undantag från kravet på upphovsmannens godkännande är rätten att citera texter (2 kap. 22 § URL). Citaträtten ger dig dock enbart rätt att citera låttexter för privat bruk, och inte för kommersiellt syfte så som försäljning. För att få rätt till att sälja tröjor med citat på måste du alltså ha upphovsmannens tillstånd.

När du har godkännande från upphovsmannen bör du tänka på att:

- Du får citera verk som redan tillgängliga för allmänheten i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I ditt fall innebär god sed att citatet ska vara en liten del av verket (låttexten), som är motiverat av ditt ändamål.

- Upphovsmannen skall anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver, ofta genom att dennes namn skrivs ut (1 kap. 3 § URL).

- Verket (låttexten) får inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks, verket får alltså inte göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (2 kap. 11 § URL).

Konsekvenser av intrång i upphovsrätten

Jag råder dig alltså att kontakta upphovsmannen för att få samtycke från denne, innan du påbörjar försäljning av dina tröjor. De flesta låttexterna omfattas av en upphovsrätt och ett intrång i upphovsrätten kan leda till förbud för dig att trycka låttexter på tröjor, förenat med vite (böter om du inte skulle sluta med att trycka låttexter som omfattas av upphovsrätt på tröjor) och skadestånd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha behov av mer rådgivning vid senare tillfällen är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (781)
2019-12-08 Får man kopiera text från en annan webbsida?
2019-12-03 Kan man sälja spinoff produkter utan att riskera varumärkesintrång?
2019-12-01 Rätt att citera ur upphovsrättsskyddade verk - Citaträtten
2019-11-30 Använda bilder från internet på instagram

Alla besvarade frågor (75551)