Tryck av kläder med upphovsrättsskyddade motiv

2019-06-04 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Jag skulle vilja veta om min idé är möjlig. Jag håller på att måla och teckna mycket och jag har en idé om att använda det jag målat till att trycka det som affischer och trycka motivet på kläder. Men motiven jag målar är på artister och på album, Det är alltså inget originellt jag gör utan jag målar av foton samt att jag plockar olika motiv för att kombinera till ett. Bryter detta mot upphovsrätt? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag

Det stämmer att det här berör upphovsrätt. Därav är lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) tillämplig. I 1 § upphovsrättslagen finns där en punktlista om vilka verk som omfattas av upphovsrättslagen.

Ensamrätt

Det gäller att ha tungan rätt i mun när man håller på med upphovsrätt. 2 § i upphovsrättslagen reglerar upphovsmannens (ex. artisten, skivbolaget) ensamrätt till det verk som denne skapat. Ensamrätten till verket gör att upphovsmannen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra sitt verk (ex. trycka upp böcker, avbilda verket) samt en exklusiv rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten (ex. överföra verket till internet).

Bearbetning av verk

I ditt fall verkar det som att du bearbetar ett redan existerande verk, detta regleras i 4 § 1 st upphovsrättslagen. För att du ska få förfoga över ditt ''andrahandsverk'' krävs samtycke från upphovsmannen. Detta betyder i princip att du inte har en rätt att mångfaldig göra verket och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke.

Självständigt verk

Min rekommendation till dig är att försöka åstadkomma ett självständigt verk. Försök skapa något personligt. Du kan fortfarande utgå från artister och album, men sätt en personlig prägel på det. För att exemplifiera vad jag menar bifogar jag en länk till ett känt rättsfall som handlade om en konstnär som hade avbildat ett fotografi av en man. Fallet exemplifierar väl hur man som konstnär kan avbilda andra verk men ändå åstadkomma ett självständigt verk genom att inte göra en direkt avbildning. Skapar du ett självständigt verk, som förvisso har inspirerats av ett annat verk, har du utifrån 4 § 2 st upphovsrättslagen en upphovsrätt till det verk som du skapat. Vilket gör att du utifrån 2 § upphovsrättslagen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra ditt verk samt göra det tillgängligt för allmänheten.

Privat bruk

I mitt svar har jag antagit att du har för avsikt att sälja dina affischer och kläder. Om din fråga istället avser privat bruk så kan du med hjälp av 12 § upphovsrättslagen framställa exemplar utan hänsyn till upphovsmannens ensamrätt. Privat bruk är en slags inskränkning i upphovsmannens ensamrätt, i avsaknad av kommersiella intresse får upphovsmannens ensamrätt ge vika.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Jonathan Lundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (780)
2019-12-03 Kan man sälja spinoff produkter utan att riskera varumärkesintrång?
2019-12-01 Rätt att citera ur upphovsrättsskyddade verk - Citaträtten
2019-11-30 Använda bilder från internet på instagram
2019-11-30 Får man citera meningar ur någon annans översatta verk?

Alla besvarade frågor (75342)