FrågaPROCESSRÄTTDomstol21/04/2021

Tredskodom och återvinning - vad är det?

Har ett civilmål inlämnat till Tingsrätten ang invaliditetsersättning för skada genom tidigare misshandel som dömdes till min fördel.

Nu har Tingsrätten meddelat Treskedsdom och personen har 4 veckor att begära återvinning.

Vad betyder detta i enkelt klarspråk så jag förstår?

Kan motparten göra så här för att dra ut på tiden eller jäklas?

Har han någon strategi genom att det blir så här? Eller är detta enbart till hans nackdel när Tingsrätten beslutar detta, och han får svårare att få gehör ?

Har svårt att se att han skulle lägga sig platt, därav min skepticism..

Kan jag ta ut vinsten i förskott så att säga?

Tacksam för svar och Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är en tredskodom?

När det är fråga om ett tvistemål där förlikning i saken är tillåten, dvs ett dispositivt tvistemål, så kan rätten under vissa omständigheter meddela tredskodom. En tredskodom kan meddelas om svaranden, dvs personen som i detta fall är din motpart, inte avger sitt svaromål. Detta förutsätter att domstolen meddelat svaranden att han eller hon måste lämna in sitt svaromål för att inte riskera att tredskodom meddelas (42 kap. 11 § rättegångsbalken).

En tredskodom kan även meddelas om en part ska befinna sig i rättssalen, vid förhandlingen, men inte dyker upp. Även i detta fall måste parten bli informerad om att personens frånvaro kan resultera i en tredskodom (42 kap. 12 § rättegångsbalken).

Som utgångspunkt så resulterar en tredskodom i att kärandens, dvs ditt, yrkande beviljas så länge yrkandet inte är oskäligt. Med andra ord så skulle det innebär att ditt yrkande om invaliditetsersättning beviljas, förutsatt att du inte har yrkat en ersättning som skulle anses som oskälig.

Återvinning

Vanligtvis, när rätten meddelar dom, så kan parterna överklaga domen till en högre instans. När rätten har meddelat tredskodom så kan svaranden inte överklaga domen på detta sätt. Istället så måste svaranden söka återvinning inom fyra veckor från det att domen meddelats (44 kap. 9 § 1 st. rättegångsbalken).

Om svaranden ansöker om återvinning så innebär det att målet ska prövas utifrån de omständigheter som gällde då tredskodomen meddelades (44 kap. 10 § rättegångsbalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är det inte helt säkert att du kan ta ut vinsten i förskott. Om svaranden ansöker om återvinning så kan målet prövas av rätten. Då jag enbart har begränsat med information avseende ditt ärende i rätten så kan jag inte avgöra vilka strategiska motiv svaranden, i detta fall, skulle ha för att utebli från förhandlingen. Däremot så är det, generellt, så att tredskodomsförfarandet kan användas för att förhala en process och därmed få processen att dra ut på tiden.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”