Tre månaders uppsägningstid för sambor

FRÅGA
Hej. Jag har en sambo Det har tagit slut med, och vill att hen ska flytta ut ur min bostadsrätt (jag ägde den själv innan vi började prata om att flytta ihop). Det förekommer även våld. Vad har jag för rättigheter att påskynda processen, har hen ändå rätt till de tre månaderna i uppsägningstid? Och för att säga upp hen har jag gjort en skriftlig uppsägning med datum och underskrift av mig själv. Nu säger hen att den uppsägningen inte gäller förrän hen också skriver på den. Stämmer det? Isåfall kan jag ju aldrig bli av med hen utan handräckning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som ägare av bostadsrätten är du att betrakta som hyresvärd för din sambo och han/hon som din hyresgäst i andrahand. Eftersom du så att säga hyr ut en del av din egen bostad har din sambo inget besittningsskydd, d.v.s. ingen rätt till automatisk förlängning av hyreskontraktet 12 kap. 45 § 1 st. 3 p. jordabalken (JB). Det skydd din sambo har är istället rätten till uppsägningstid. Om inget annat avtalats (vilket torde vara normalfallet mellan sambor) har han/hon rätt till en uppsägningstid på tre månader från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen, 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB. Uppsägningen ska vara skriftlig om din sambo bodde hos dig i mer än tre månader i följd och ska delges din sambo, 12 kap. 8 § JB. Delgivning innebär i princip enligt huvudregeln att hyresvärden ska se till att hyresgästen tar del av uppsägningen och denne måste kunna bevisa att hyresgästen tagit del av uppsägningen, 12 kap. 8 § 3 st. JB och 8 kap. 8 § JB. Din sambo behöver således inte skriva under uppsägningen, men du måste kunna påvisa att han/hon tagit del av den. Om han/hon efter denna tid ännu vägrar flytta kan det bli aktuellt att begära handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Din sambo har således rätt att bo kvar tre månader i lägenheten efter uppsägningen, och det finns tyvärr inget som kan påverka detta.

Om ni inte har gjort en bodelning så bör ni göra det. Juridiskt sett upphör ni inte att vara sambos bara för att ni slutar vara intima med varandra eller uttalar att ni har gjort slut, utan ett samboförhållande upphävs av att någon gifter sig, den ene dör eller ni flyttar isär, se 2 § sambolagen. Nu vägrar din sambo flytta, men att ansöka om bodelning är ett sätt att manifestera att förhållandet har upphört ändå. Om din sambo vägrar medverka till en bodelning så kan du ansöka hos tingsrätten där ni bor om att de ska utse en bodelningsförrättare som sköter bodelningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

JB hittar du här.

Lagen om betalningsföreläggande och handräckning hittar du här.

Sambolagen hittar du här.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86686)