Trakasserier på sms och vårdnad om barn

2020-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min guddotter separerade från sin sambo som hon har två barn tillsammans med för cirka två år sedan. De är mitt uppe i en vårdnadstvist och har en gång varit i tingsrätten där han blev tilldömd att ha barnen en efter middag varannan vecka samt fredag eftermiddag till lördag eftermiddag samma vecka. Han trakasserar min guddotter via messenger, kallar henne för könsord när hon hämtar barnen och dom hör på, barnen är livrädda för att pappa ska bli arg för då hånar han dem etc. Under fyra dygn så kan hon få upp till 60 - 70 meddelanden. Han säger att hon är prostituerad för att hon får ihop pengar till mat och hyra och det ska han minsann skriva om på sociala media så att folk får veta hur hon är. Hon är egen företagare och jobbar hårt för att barnen ska ha det bra. Nu har han av någon anledning även börjat trakassera mig som är faster till min guddotter och barnens lekkamrater och deras föräldrar. Det här går inte längre utan jag är rädd för vad han kan göra när min guddotter hämtar barnen och vad han kan göra med barnen då de är hos honom. Han självmedicinerar sin ADHD, hans advokat vill inte ha med honom att göra. Nu ska en stor en stor utredning sättas igång för att det hela ska avgöras i tingsrätten. Han kan inte få hålla på så här , han har ett syfte och det är att knäcka min guddotter. Kan jag polisanmäla honom för det han har börjat utsätta mig för där han ärekränker och hotar i sina mess.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att situationen är mycket jobbig, både för din guddotter, barnen och dig. Nedan försöker jag bena ut dina frågor och nämna lite om vad ni har för handlingsmöjligheter.


Spara meddelandena!

Till att börja med vill jag påtala att både du och din guddotter bör se till att spara alla sms, messengermeddelanden, osv. som styrker att barnens pappa uppvisar detta beteende. Din guddotter bör sedan visa dessa för sin advokat i vårdnadstvisten för att avgöra om det kan vara något som hjälper henne att få ensam vårdnad om barnen. Barnets bästa är det som ska vara avgörande när tingsrätten fattar beslut i vårdnadsfrågan, enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Meddelanden av det slag som du beskriver visar ju på trakasserier av din guddotter och även andra människor i barnens närhet, vilket i förlängningen kan påverka i tingsrätten eftersom det möjligen inte ses som förenligt med barnens bästa att uppleva denna konfliktsituation.

Samtidigt är den gällande uppfattningen att barn, så långt som möjligt, ska ha rätt till sina båda föräldrar. Min egen åsikt är att detta ibland faller ut lite tokigt eftersom föräldrar som kanske egentligen inte är helt lämpliga som vårdnadshavare fortfarande kan få behålla vårdnaden med tanke på att det anses bäst för barnet. Enligt 6 kap. 2 a § 3 st. FB ska tingsrätten även ta hänsyn till barnens vilja med beaktande av ålder och mognad. Detta innebär att om barnen är något äldre har dem mer att säga till om i frågan.

Slutsatsen av detta är att din guddotter kommer behöva alla bevis mot pappan som bara är möjligt för att kunna bevisa att ensam vårdnad är förenligt med barnets bästa. Spara därför alla meddelanden, även sådana som kanske vid en första anblick inte verkar ha något bevisvärde, och ha en diskussion med guddotterns advokat om vad ni ska göra med dessa. När frågan om vårdnaden avgörs ska rätten enligt 6 kap. 5 § FB fästa särskild vikt vid hur väl föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnen. Att din guddotters ex inte verkar klara av att samarbeta är för mig ganska uppenbart och något som bör framhållas i rätten.


Polisanmäl

Självklart kan du även polisanmäla barnens pappa för vad han skriver till dig. Beroende på vad meddelandena har för innehåll skulle det kunna bli fråga om några olika rubriceringar. Om det är meddelanden som hotar med brottsliga gärningar, exempelvis hot om våld, skulle det kunna bli fråga om olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Om det inte är fråga om hotfulla meddelanden skulle det istället kunna rubriceras som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB eftersom du utsätts för upprepade och störande kontakter. Vilken rubricering som är lämpligast i ditt fall kommer polisen avgöra när du ringer för att anmäla detta och berättar om meddelandenas innehåll, du behöver med andra ord inte själv ha klart för dig vilket brott det rör sig om innan du anmäler.

Jag hoppas att du känner att du fått lite klarhet i frågan av detta svar. Du är välkommen att kontakta oss igen om något är oklart eller om fler frågor uppstår!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (831)
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?
2021-04-29 Tvister vid delad vårdnad

Alla besvarade frågor (92029)