FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/09/2017

Trakasserier och kontaktförbud

Blir trakasserad av min hyresvärd mamma

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga, samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Eftersom frågan du ställt inte redogör för hur din situation ser ut och vad du blir utsatt för är det svårt för mig att kunna svara på din fråga. Jag kommer rent allmänt att redogöra för hur du kan försöka gå vidare med ditt ärende. Längst ned finner du mina kontaktuppgifter där du når mig för att boka in ett telefonmöte.

Polisanmälan

Att utsätta någon för trakasserier kan vara brottsligt och kan trakasserier innefattas i flertalet enskilda straffbestämmelser beroende på hur situationen och trakasserierna ser ut. Det du kan göra är att vända dig till polisen med en brottsanmälan (polisanmälan).

Kontaktförbud

Förutom en polisanmälan kan du även ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud prövas av allmän åklagare på begäran av den som vill bli skyddad eller om det annars finns anledning till det. Ansökan lämnas till din lokala polis-eller åklagarmyndighet.

Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och på andra sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev eller via sociala medier, under en viss bestämd tid. Kraven för att ett kontaktförbud ska meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen som trakasserar dig, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om personen som förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Här kan även allvarliga trakasserier som inte har uppnått gränsen för det straffbara området läggas till grund för bedömningen. Bedömningen tar även hänsyn till om skälen för ett kontaktförbud väger upp till det intrång eller men som förbudet innebär för den som du påstår trakasserar dig. Det är alltså en s.k. proportionalitetsbedömning som man gör.

Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år, 24 §.


Hoppas du har fått lite klarhet i din situation. Du når mig på cornelia.najafi@lawline.se för att boka in en tid för telefonmötet. Du får gärna i ett mail innan telefonmötet redogöra lite mer för hur din situation ser ut och vilken typ av trakasserier du är utsatt för, så jag har möjlighet att förbereda mig inför mötet.

Allt gott.

Mvh,Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo