Trakasserier av chef

2021-02-25 i Trakasserier
FRÅGA
jag har en chef som fysiskt trakaserar mig med de ena o de andra vad kan jag göra som anställd?.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (DiskL). Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § p.4). Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet (1 kap. 4 § p.5). Trakasserier och sexuella trakasserier är alltså två olika former av diskriminering. Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskade av dig. Det är du som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Enligt 2 kap. 1 § p.1 DiskL får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare.

I ditt fall är det din chef som utsätter dig för trakasserier och/eller sexuella trakasserier vilket betyder att arbetsgivaren kan hållas direkt ansvarig för den chefens agerande. Det är därför viktigt att du tar det vidare till din arbetsgivare / en högre chef. Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda situationen och vidta åtgärder mot trakasserierna (2 kap. 3 § DiskL). Vidare kan du ha rätt till diskrimineringsersättning från din arbetsgivare om du har blivit utsatt för trakasserier.

Övriga råd jag kan ge dig är att säga ifrån direkt när du känner dig kränkt. Det kan även vara bra att föra anteckningar, skriva ner vad som händer och när det händer. Du kan även vända dig till ditt fackförbund och/eller göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (77)
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

Alla besvarade frågor (95675)