Trakasserier - arbetsgivarens ansvar

2015-02-25 i Trakasserier
FRÅGA
Hej!Jag gjorde en anmälan om sexuella trakasserier till Unionen 30/12 2013. Jag jobbar på Systembolaget och blev vidareskickad till Ordförande för Klubben, Ordföranden skickade vidare mig till Klubben med mitt ärende. Utredaren, som är tilldelad att utreda min anmälan, skickade i sin tur anmälan till min områdeschef.Områdeschefen tog kontakt med mig och började en utredning. Han sa till slut att ord stod emot ord (mellan mig och min chef, som utsatte mig för dessa sexuella trakasserier) trots att områdeschefen vägrat ta emot de bevis jag hade emot min chef (vittnen samt en inspelning). Områdeschefen sa att han, Unionen och HR hade beslutat att ord stod emot ord.Jag bad om ett möte med områdeschefen eftersom jag inte var nöjd med utredningen han gjort. Jag ville även ha med min pojkvän som stöd under samtalet då detta varit en jobbig period för mig. Min pojkvän kontaktar områdeschefen via sms och frågar om han kan få närvara på mötet, vilket han svarar att han inte får, att detta var ett arbetsrättsligt möte och att han skulle respektera det. Har inte jag rätt att ha med mig vem jag vill som stödperson? Har min arbetsgivare rätt att neka mig stöd? Har han rätt att bara strunta i bevis och sedan lägga ner utredningen?Chefen som trakasserade mig sexuellt var tillfällig och jobbade egentligen på en annan systembolagsbutik och har återgått dit idag. Områdeschefen har lovat honom en ny chans som butikschef när en sådan dyker upp.Jag ville gå vidare med detta
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda trakasserier mot sina anställda enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. I den mån utredningen är så undermålig att denna skyldighet inte kan anses uppfylld kan arbetsgivaren bli skyldig att utge diskrimineringsersättning och eventuellt skadestånd. 5 kap. 1 § diskrimineringslagen. Om så är fallet är svårt att bedöma och jag kan inte i detta svar och med den begränsande information som finns, tillföra mer än att upplysa dig om att en sådan skyldighet finns.

Min rekommendation till dig både avseende utredningsplikten och då du vill driva ärendet vidare, är att du kontaktar diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är den som övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen och kan processa mot arbetsgivare som brutit mot lagen.

På DO:s hemsida (http://www.do.se/) hittar du lättillgänglig information om hur du går tillväga, du kan exempelvis ringa in och förklara ditt ärende.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (66)
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (81705)