Trafikskadeersättning när busspassagerare skadats

Hej,

Jag färdades på en Västtrafiks linjebuss och vi närmade oss busstation så flertal reste sig upp för att förbereda avstigning. Busschauffören bromsar då in så häftigt att jag inte klarar att hålla kvar greppet och flyger några meter i luften och landar med kraft på rygg och slår i huvud. På akuten konstaterars3 st frakturer i bröstkorgsryggen, turligt nog utan neurologiska symtom/förlamning. Nackbesvär uppkommer dagen efter av slaget i huvudet. Nu sjukskriven 1 månad till en början, ca 3 månader konvalescens. Begränsningar i rörelser och förflyttning. Busschauffören bromsade flertal tillfällen så att en väska flög, under färden, höll inte regler, chattade med passagerare, var försumlig. +65 tror jag.

Jobbar 125 km från hemmet. Tåg/buss. Kan ej åka till arbetet nu, kan och får ej samt kan inte använda armar pga smärta. Lovat innan olyckan åka 250 km varje helg till min 86-åriga styvfar och systers hus under en månad för min syster är på semester, detta inställs och andra får rycka in. (grannar). Stor oro för mig med min styvfar. Jag är ensam, maken hos sin far i annat land. Oro för vad kan hända, svårighet att sköta mig själv. Samt dåligt handhavande av vården.

Kan jag yrka skadestånd från bussbolagets försäkring utöver allt jag förlorar i inkomst närmsta månaderna? Om, hur mycket kan jag begära? .Än vet jag inte vilka begränsningar skadan ger men jag lär aldrig bli den samme igen med det slaget av frakturer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du få ersättning ur trafikförsäkringen?

En trafikförsäkring måste finnas för bussen eftersom det är ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt (2 § första stycket trafikskadelag). Det finns alltså ett krav på att bussen ska ha en trafikförsäkring. Eftersom du har fått personskador till följd av trafik här i landet med motordrivet fordon ska trafikskadeersättning utgå enligt trafikskadelagen (8 § första stycket trafikskadelagen). Om en passagerare skadas i en buss som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § första stycket trafikskadelagen). Eftersom du var en passagerare i en buss som skadades när bussen bromsade har du rätt till trafikskadeersättning från trafikförsäkringen. Ersättningen utgår oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer.

Vad kan du få ersättning för?

Utgångspunkten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat enligt skadeståndsrättsliga principer. Trafikskadeersättning för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. Det gäller även kostnader för anhöriga vid t.ex. sjukbesök. Dessutom har du som skadelidande rätt till ersättning för inkomstförluster på grund av personskadan. Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust avräknas eventuell förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av t.ex. sjukpenning (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 3 § skadeståndslagen). Därutöver har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (s.k. sveda och värk). Här avses ersättning för lidande under akut sjuktid efter skadefallet, dvs. till dess att skadan läks eller ett varaktigt invaliditetstillstånd inträder. Ersättningen för sveda och värk bestäms i regel schablonmässigt med ledning av hjälptabeller som har utformats av Trafikskadenämnden. Enligt tabellerna bestäms ersättningen med utgångspunkt i ett grundbelopp per månad, vilket varierar med hänsyn till vårdformen, skadans art och vårdtidens längd (NJA 2006 s. 738). Du har också rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (s.k. lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen). Däremot är min bedömning att du inte kommer att kunna kräva ersättning för att du inte kan åka till din styvfar.

Sammanfattningsvis har du rätt till ersättning för de fysiska och psykiska skador som uppkommit till följd av skadan samt ersättning för inkomstförlust och sjukvårdskostnader.

Skadestånd?

Du som har drabbats av en skada i följd av trafik med en buss får, trots att du kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen (18 § trafikskadelagen). Med andra ord kan du (om du vill) i stället för att få trafikskadeersättning kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Min rekommendation är dock att i första hand försöka erhålla ersättning ur trafikförsäkringen. Trafikskadeersättningen är lika omfattande som skadeståndslagens rätt till ersättning vid personskada. Det är nämligen samma bestämmelser som tillämpas när ersättningens omfattning ska bestämmas. Det ska därför bli samma utfall som om du skulle kräva skadestånd. Dessutom ska ersättningen utgå enligt försäkringen oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer. Om du väljer att kräva skadestånd kommer trafikskadeersättningen som är avsett att täcka samma ersättningsanspråk att avräknas från det skadestånd som den skadelidande är berättigad till (jfr NJA 2006 s. 738).

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt krav, från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000